Opiskelu koulussamme

Seuraavassa kerrotaan joitakin tärkeitä kohtia koulun arjesta ja opiskelusta.

Opetussuunnitelma

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet. Sotkamon kunnan opetussuunnitelma on laadittu valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta.

Opetettavat kielet

Suomen kieli ja suomi toisena kielenä (S2)

A-kielet: englanti, venäjä

B1-kieli: ruotsi

B2-kieli: saksa

valinnainen kielikurssi: espanja

Painotus

Tenetin koulussa liikunnan ja urheilun osalta yläkoulutoiminta on liikuntapainotteista toimintaa 7.–9. vuosiluokalla. Hakeminen liikuntapainotteiselle luokalle tapahtuu erikseen 6. luokan aikana ja hakijoille järjestetään Suomen Olympiakomitean suosittelema soveltuvuuskoe. Liikuntapainotteiselle luokalle valittavien oppilaiden määrä päätetään vuosittain koulussa.

Kahdeksannen luokan keväällä oppilailla on mahdollista hakea 9. luokan ajaksi urheiluyläkoulutoimintaan mukaan. Urheiluluokalla opiskelevalle nuorelle mahdollistetaan koulupäivää ennen, sen aikana ja välittömästi sen jälkeen yhteensä 8-10 tunnin liikuntakokonaisuus yhdessä koulun, urheiluseurojen ja Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian kanssa.

Oppilaskunta ja tukioppilaat

Koulussamme toimii aktiivinen oppilaskunnan hallitus, joka muodostetaan lukuvuosittain. Hallitukseen voi päästä kuka tahansa koulumme oppilaista. Hallituksessa pääsee vaikuttamaan mm. koulun viihtyvyyteen, järjestämään erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä sekä osallistumaan hyväntekeväisyystyöhön. Oppilaskunnan hallitusta johtaa 9.luokan oppilaista valittu puheenjohtaja ja hänellä on apunaan 8.luokan oppilaista valittu varapuheenjohtaja. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu säännöllisesti 1-2 kertaa kuukaudessa. Kokoukset pidetään koulupäivän aikana. Oppilaskunnan hallituksen edustajia voidaan pyytää mukaan myös koulun yhteisölliseen hyvinvointiryhmään.

Poissaolot

Poissaoloa varten täytyy pyytää lupa. Mikäli poissaolo kestää 1-3 koulupäivää, luvan poissaoloon myöntää luokanvalvoja. Jos poissaolo kestää sitä kauemmin, kuvan myöntää rehtori. Jos oppilas sairastuu, poissaolosta ilmoitetaan luokanvalvojalle mahdollisimman pian. Käytämme poissaolojen merkitsemiseen ja seuraamiseen Wilma-järjestelmää sekä Sotkamon perusopetuksen läsnäolon tukemisen mallia.

Yläkoululeiritykseen osallistuvien oppilaiden tulee hakea poissaoloon lupa hyvissä ajoin rehtorilta ja kerätä opettajilta etukäteen tiedot viikon aikana opiskeltavista sisällöistä sekä sopia mahdollisista leirin ajalle osuvista kokeista ja niiden järjestelyistä.

Järjestyssäännöt

Koulumme järjestyssäännöt ohjaavat jokaista hyviin käytöstapoihin ja toisten huomioimiseen. Järjestyssäännöt löytyvät oheisesta linkistä.

Tenetin koulun järjestyssäännöt 8.8.2022