Rauatmaa Aila

Valvontaeläinlääkäri
Eläinlääkintähuolto
Val­von­tae­läin­lää­kä­ri vas­taa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta.