Autopaikkataksat

Sotkamon kunta laskuttaa vuosittain henkilöstölle ja Hyvinvointialueen työntekijöille
varatuista autopaikoista vahvistetun taksan mukaisen maksun.