Sotkamon kunnan varautuminen ja toimintamallit sähkökatkosten aikaan

Valtakunnallisessa sähköpulan uhkatilanteessa Sotkamon kunta reagoi vähentämällä sähkön käyttöä. Sähkönkulutusta pyritään vähentämään siksi, että sähköä riittäisi valtakunnassa eikä jouduttaisi turvautumaan sähkökatkoihin. Pyrimme tuottamaan Sotkamon kunnan palvelut mahdollisista sähkökatkoista huolimatta mahdollisimman normaalisti.

Sähköpulatilannetta Suomessa seuraa suomalainen kantaverkkoyhtiö Fingrid, jonka kriisiviestintä sähköpulasta on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä portaassa varoitetaan sähköpulan mahdollisuudesta ja kehotetaan mm. vähentämään kulutusta. Fingrid pyrkii viestimään tästä vaiheesta sähköpulaa edeltävän vuorokauden aikana. Seuraava vaihe on ”sähköpulan riski suuri”. Tämän jälkeen siirrytään ”sähköpula” -vaiheeseen ja sähkökatkot alkavat ympäri Suomea, mikäli sähkön kulutus on liikaa suhteessa sähkön tuotantoon ja tuontiin. Fingrid vastaa tiedottamisesta valtakunnallisesti sähköpulan ollessa mahdollinen ja ennakolta tiedossa. Kajave vahvistaa omalta osaltaan Fingridin tiedottamista.

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen korostaa kuntalaisten omaehtoisen varautumisen merkitystä myös mahdollisen sähköpulan osalta: ”Jokaisen on huolehdittava omasta ja läheistensä toimintakykyisyydestä. Varautumalla voimme minimoida mahdollisten sähkökatkojen vaikutuksia omaan talouteemme esimerkiksi huolehtimalla kännyköiden hyvästä akkuvarauksesta. Varmistetaan, että kotivara on kunnossa ja että naapurillakin on tarvittavat varusteet sähkökatkojen varalle. Me Sotkamon kunnassa olemme varautuneet myös sähköpulaan. Lähdemme siitä, että kunnan palvelut tuotetaan huolimatta lyhytkestoisista sähkökatkoista. Arvioimme sähkökatkosten vaikutuksia erityisesti turvallisuusnäkökulmasta, minkä vuoksi olemme tehneet linjauksia mm. latujen valaistuksen ja ryhmämuotoisen toiminnan osalta. Toivoin jokaisen perehtyvän toimintatapoihimme tarkasti.”  

Seuraavassa kuvaus sähköpulan vaikutuksista ja toimintaohjeista Sotkamon kunnan palveluissa, kun Fingrid on tiedottanut kiristyneestä sähkötilanteesta ja edellyttää varautumista mahdolliseen sähköpulaan:

Vesihuoltolaitos

 • Varatkaa etukäteen talousvettä noin 6 tunnin tarpeeseen. Henkilöä kohden tarve on noin 6-10 litraa/vuorokausi.
 • Kun sähkökatko on päällä, välttäkää veden laskemista viemäriverkostoon.
 • Vettä on saatavilla rajallinen määrä, joten ottakaa vain tarvitsemanne määrä.
 • Vesi tulee vapaalla paineella, joten vesihanasta todennäköisesti tulee vettä, jos häiriön kesto rajoittuu 2-6 tuntiin. Vesi on myös juomakelpoista, sakkaa voi esiintyä verkostopaineen muuttumisen vuoksi.
 • Vesilaitos käyttää sähköä veden pumppaamiseen sekä veden verkostopaineen ylläpitämiseen, joten sähkökatkon sattuessa ne kotitaloudet, joiden vesijohtoverkoston alueella on paineenkorotusasemia, jäävät vedettömiksi. Nämä alueet ovat pääsääntöisesti haja-asutusalueella.
 • Pääsääntöisesti viemärilinjat ovat niin kutsuttuja viettoviemäreitä, mutta jätevedet johdetaan jäteveden pumppaamoihin ja pumppaamoiden kapasiteetti on rajallinen. Sähkökatkon aikana pumppaamoiden pumput eivät toimi ja pumppaamoiden täyttyessä jätevesi johtuu ylivuotojen kautta luontoon.
 • Käsihygieniaan kannattaa varata desinfiointiainetta tai desinfiointipyyhkeitä.

Sähkökatkon aikana on vältettävä seuraavia toimintoja, jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei ylikuormittuisi:

 • Suihkussa käyminen
 • WC-huuhtelu
 • Käsitiskien tiskaaminen
 • Astian- ja pyykinpesukoneiden käyttö

Sähkökatkon jälkeen vedessä voi esiintyä sameutta ja värihaittoja. Vedenkäyttäjiä pyydetään huomioimaan asia vedenkäytössään.

Kiinteistöt

 • Kiinteistöturvallisuutta pidetään yllä sähköpulan aikana mm. akkutoiminnoilla. Fingridin ilmoittaman sähköpulan aikana kunnan kiinteistöissä olevia hissejä ei käytetä. Sähkökatko voi aiheuttaa hissiin toimintahäiriön. Kiinteistöjen valvonta on tehostettua sähköpulan, ennen ja jälkeen sähkökaton.

Varhaiskasvatus

 • Mahdollisten sähkökatkojen aikana päiväkotien, esiopetuksen sekä perhepäivähoitajien toimintaa ylläpidetään kaikissa yksiköissä lasten hoitoaikojen varausten mukaisesti.
 • Varhaiskasvatuksen yksiköissä sähkökatkoihin on varauduttu hankkimalla lisää sähkövalon korvaavia valonlähteitä. Huoltajia pyydetään mahdollisuuksien mukaan pakkaamaan lapsille mukaan paristokäyttöinen taskulamppu.
 • Varhaiskasvatuspäivän aikana tarjotaan lämmintä ruokaa, mutta mahdolliset sähkökatkot voivat vaikuttaa ruokailuaikatauluihin. Päiväkoteihin on hankittu kanistereita juomavettä varten.
 • Sähköpulan uhatessa on mahdollista, että katuvalaistusta valaistusta rajoitetaan energian säästämiseksi tai valaistus katkeaa sähkökatkon vuoksi. Ilmanvaihto ei toimi sähkökatkotilanteissa ja lämmitys lakkaa toimimasta. Tilojen on arvioitu pysyvän lämpiminä sähkökatkojen aikana.
 • WC:n käyttöä on vältettävä sähkökatkon aikana mahdollisuuksien mukaan.
 • Huoltajia pyydetään huomioimaan sähkökatkojen aikana puuttuva valaistus parkkipaikka- ja piha-alueille lasten tuonti- ja hakutilanteissa.
 • Sähkökatkot eivät vaikuta koulukuljetuksiin (esikoululaiset).
 • Sähkökatkoista johtuvia poissaoloja ei hyvitetä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa.

Perusopetus ja lukio

 • Häiriötilanteissa, kuten mahdollisten sähkökatkojen aikana, Sotkamon kunnan peruskoulujen ja lukion toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman normaalisti. Koulutyössä noudatetaan lukujärjestykseen merkittyjä koulutyön alkamis- ja päättymisaikoja.
 • Koulutoimi on varautunut sähkökatkoihin hankkimalla kouluihin ja lukioon lisää sähkövalon korvaavia valonlähteitä kuten paristoilla toimivia otsalamppuja ja ladattavia valonlähteitä. Koulupäivän aikana tarjotaan lämmin koululounas. Koulutilojen on arvioitu pysyvän lämpiminä sähkökatkojen aikana. Oppilaat ja opiskelijat voivat halutessaan tuoda kouluun lämpimiä varavaatteita. Lisäksi oppilaat ja opiskelijat voivat halutessaan tuoda kouluun paristokäyttöisiä taskulamppuja.
 • Mahdollisella sähköpulalla ei ole vaikutuksia koulukuljetuksien aikatauluihin tai ajoihin, vaan koulukuljetukset järjestetään normaalin aikataulun mukaisesti.
 • Koulut viestivät yksikkökohtaisista toimintatavoista ja poikkeusjärjestelyistä tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
 • Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhot pidetään avoinna ja toiminta järjestetään mahdollisimman normaalisti. Toiminnassa varaudutaan välipalassa ruokaan, joka ei vaadi lämmittämistä. Huoltajille tiedotetaan asiasta tekstiviestillä/WhatsAppilla. Vanhempia pyydetään tarvittaessa hakemaan lapset aikaisemmin iltapäivätoiminnasta.
 • Sähköpulan uhatessa on mahdollista, että katuvalaistusta ja ulkoliikuntapaikkojen valaistusta rajoitetaan energian säästämiseksi tai valaistus katkeaa sähkökatkon vuoksi. Tällaisessa tilanteessa tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen ja käyttää esimerkiksi paristokäyttöisiä valaisimia, led-lamppuja ja heijastimia. Turhaa liikkumista parkkipaikoilla tulee välttää.
 • Huoltajien on hyvä käydä läpi turvallista liikkumista koulumatkoilla ja koulun pihassa, jos valaistusta ei ole ja liikennevalot eivät toimi. Lapsille, oppilaille ja opiskelijoille on tärkeä kertoa esimerkiksi siitä, että kännykässä kaikki sovellukset eivät sähkökatkon aikana välttämättä toimi ja laitteiden lataaminen ei onnistu. Tällaisia sovelluksia saattavat olla esimerkiksi nettiyhteyttä tarvitsevat matkaliput tai sosiaalisen median vapaa-ajan palvelut, kuten WhatsApp, Instagram, Tiktok ja SnapChat. Näissä tilanteissa perinteinen puhelu ja tekstiviesti saattavat kuitenkin jonkin aikaa toimia.
 • Sähkökatkon aikana vedenkäyttöä tulee välttää, sillä jäteveden pumppaus ei toimi. Vesihanojen pikainen sulkeminen on tärkeää katkon aikana. Kaukolämmöllä lämpiävissä kohteissa vesi voi olla polttavan kuumaa sähkökatkojen aikana. WC:n käyttöä on vältettävä sähkökatkon aikana mahdollisuuksien mukaan.
 • Sähkökatkoista johtuvia poissaoloja käsitellään samalla tavalla kuin muitakin poissaoloja​.

 Liikuntapaikat ja liikuntapalvelut

 • Sähköpulan riskin noustessa ulkoliikuntapaikkojen, ulkojäiden ja hiihtolatujen valaistusta sammutetaan energian säästämiseksi. Liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla ja on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen liikkumiseen. Alueella liikkuvien on hyvä käyttää esimerkiksi paristokäyttöisiä valaisimia, led-lamppuja ja heijastimia.
 • Kunnan liikuntapalvelut ja kansalaisopisto ei turvallisuussyistä järjestä ohjelmaa sähköpulan riskin kasvaessa ja sähkökatkojen aikana. Kunta tiedottaa mahdollisista peruutuksista asiakkaitaan.
 • Sähköpulan riskin noustessa ja mahdollisien sähkökatkojen aikana kunnan koulujen liikuntasalit, avantouintipaikka ja seniorikuntosali eivät ole käytössä. Kunta tiedottaa asiasta urheiluseuroja ja muita käyttäjiä. Jos sähkökatko tulee yllättäen toiminnan aikana, toiminnan järjestäjä vastaa ryhmän turvallisuudesta ja opastamisesta.
 • Sotkamon kunnan kuntosalin käyttöön ei tule rajoituksia.
 • Yksityiset palvelun tarjoajat, urheiluseurat, nuorisoseurat ja muut vapaa-ajan toimintaa järjestävät tahot vastaavat ja tiedottavat itse sähköpulan aiheuttamista muutoksista omaan toimintaansa. Kunta kannustaa toimintaa järjestäviä tahoja kiinnittämään huomiota turvallisuuteen, energian säästämiseen sähköpulan riskin kasvaessa ja varautumaan sähkökatkoihin.

Kansalaisopisto

 • Jos sähkökatkoista tiedetään ennakkoon, niin opettajille ja asiakkaille ilmoitetaan tuntien peruuntumisesta.
 • Jos sähkökatkot tulevat yllättäen, huolehditaan opiskelijat turvallisesti pois tiloista ja sammutetaan laitteet ja koneet sekä valot.
 • Kehotetaan huolehtimaan kännyköiden lataamisesta ja käytetään tiloissa valmiina olevia taskulamppuja tai muita valoja.
 • Opettajille viestitetään tarkemmista ohjeista ennen lukukauden alkua.

Nuorisotoimi

 • Jos sähkökatkoista tiedetään ennakkoon, ryhmätoimintoja ei järjestetä. Yksilöohjauksia voidaan järjestää tarpeen mukaan.
 • Jos sähkökatkoista tiedetään ennakkoon nuorisotalot suljetaan. Mikäli sähkökatko tulee kesken toiminnan, voidaan toimintaa jatkaa turvallisuus huomioiden.

Työllisyyspalvelut

Toimintakeskus (Ratatie 8A)

 • Ryhmä- ja työtoimintaa ei järjestetä toimintakeskuksella tiedossa olevien ennakoitujen sähkökatkojen aikana.
 • Toimintakeskuksen asiakkaille tiedotetaan tilanteesta henkilökohtaisesti soittamalla ennakkoon ja annetaan etätehtäviä.
 • Yksilöohjausta on kuitenkin saatavilla.
 • Mikäli sähkökatko tulee kesken toimintapäivän, toimintaa voidaan jatkaa turvallisuus ja työtehtävät huomioiden. Jos turvallisuutta ei voida taata, toiminta keskeytetään.

Työllisyyden kuntakokeilu Sotkamon kokeilutoimisto

 • Aikavarauksella toteutuvat asiakastapaamiset pyritään järjestämään sovitusti turvallisuus huomioiden. Mahdollisten aikavarausten peruutuksien osalta viestintä asiakkaiden suuntaan hoidetaan niin pian kuin mahdollista. Peruutetut asiakastapaamiset siirretään toiseen ajankohtaan työllisyyden kuntakokeilun asiantuntijan toimesta.
 • Sähkökatkon vaikutus asiointiin otetaan huomioon eikä sähkökatkon vuoksi peruuntuneesta tapaamisesta tule asiakkaalle seurauksia.

Tiedotus

 • Sotkamon kunta vahvistaa Fingridin ja Kajaven viestintää verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan. Tarvittaessa hyödynnämme palvelukohtaisia viestintäkanavia ja Sotkamo -lehteä viestinnässämme. Mikäli sähkökatko muuttuu laajaksi ja pitkäkestoiseksi, Sotkamon kunta tiedottaa erikseen tilanteen vaatimalla tavalla.
 • Sotkamon kunnan verkkosivuille on koottu varautumisen aineistoa, jossa on huomioitu kuntalaisten omaehtoinen varautuminen ja kuvattu kunnan varautumista ja toimintaohjeita sähkökatkoksien. Lue lisää www.sotkamo.fi/varautuminen

Lisätietoja
Mika Kilpeläinen
kunnanjohtaja
mika.kilpelainen@sotkamo.fi
0447502111

Ajankohtaista

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläisen FB-liven tallenne

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen piti 21.12.2022 klo 12 Facebook -liven, jossa käsiteltiin kunnan ajankohtaisia asioita ja s…

Vesihuoltolaitoksen toimintaohjeet sähkökatkon sattuessa

Vesihuoltolaitos on antanut toimintaohjeita kuntalaisille sähkökatkon varalle.