Yleisiä ohjeita

Sotkamon Viemärilaitoksen yleisistä ohjeista löytyy tärkeää tietoa ja suosituksia liittyen viemärijärjestelmään ja sen ylläpitoon. Oikea jätehuolto on keskeistä viemärijärjestelmän toiminnalle ja ympäristön suojelulle.

Ohje padotuskorkeudesta Sotkamon kunnan vesilaitoksen osalta

Padotuskorkeudella tarkoitetaan tasoa, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta viemärin tulviessa.
Tulvia ilmenee verkoston välityskyvyn ylittyessä esim. poikkeuksellisten sateiden ja suurien lumen
sulamismäärien myötä.

Padotuskorkeus on ilmoitettu liittymis- ja käyttösopimuksessa. Mikäli padotuskorkeutta ei ole
erikseen määritelty, on jätevesiviemärin padotuskorkeus erillisviemäröinnissä viemärin
sisäpuolisen laen tasokorkeus tonttiviemärin liittymäkohdassa + 1000 mm (A). Seka- ja
hulevesiviemärissä padotuskorkeus on kadun tai maan pinta + 100 mm (B) tonttiviemärin
liitoskohdassa. Padotuskorkeus mitataan rakennuksen alimman viemärikalusteen reunan tasolle.

Mitä viemäriin saa laittaa

WC-pyttyyn kuuluu laittaa vain wc-paperia ja sitä itseään.

Mitä viemäriin ei saa laittaa

Viemäriin joutuessaan jätteet voivat tukkia viemäreitä tai haitata jäteveden puhdistusta. Roskat eivät välttämättä pääse edes viemäriverkkoon, vaan tukkivat talojen putkistoja ja lisäävät myös pytyn siivoustarvetta. Samoin hiekka on aine, joka ei liiku kovin vikkelästi putkissa, vaan se kuluttaa ja tukkii niitä. Pahimmillaan jätevesi voi tukoksen seurauksena tulvia kiinteistöihin sisälle.

Jäteveden mukana puhdistamolle kulkeutuu edelleen roskia ja ruuan tähteitä, jotka on poistettava
ennen kuin jätevesi voidaan käsitellä. Kierrätyskelpoinen hyötyjäte muuttuu viemärissä
ongelmajätteeksi, joten WC-pyttyyn heittämisen sijaan jätteet ja ruuan tähteet kannattaa lajitella
oikein, jolloin ne voidaan hyödyntää mm. kompostoimalla tai energiana.

Kiinteät roskat, kuten vanutupot kuuluvat polttokelpoiseen jätteeseen. WC-tiloihin kannattaakin
laittaa oma roskis, jotta se on kätevästi käsillä tarvittaessa. Ruuan tähteet on syytä laittaa
biojätteeseen. Myös paisto- ja kinkkurasvan voi laittaa biojätteeseen, kunhan antaa rasvan hyytyä
ensin, jolloin se ei enää valu.

Vaaralliset jätteet, kuten liuottimet, lääkkeet ja maalit eivät missään nimessä kuulu viemäriin.
Käyttämättä jääneet lääkkeet sekä elohopeaa sisältävät kuumemittarit voi palauttaa apteekkiin.
Muut vaaralliset jätteet toimitetaan vaarallisen jätteen keräyspisteisiin.

  • Kotitalousjätteitä (perunan- tai hedelmien kuoria, ruuan jätteitä).
  • Kahvin sakkoja ja tupakantumppeja.
  • Kääre- tai sanomalehtipaperia.
  • Tekstiileitä, hiekkaa ja rakennusjätteitä.
  • Rasvoja, öljyjä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita.
  • Suurta määrää vettä, jonka lämpötila ylittää +40°C.
  • Bensiiniä, liuottimia tai muita palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita.

Ajankohtaista

Sotkamon kunnan tie- ja katuhankkeet: Elinvoimaa ja viihtyisyyttä tukevia investointeja kesälle 2024

Kunnan infrastruktuurin kehittäminen on olennainen osa elinvoimaisen ja turvallisen ympäristön rakentamista muun muassa ku…

Vesihuoltolaitos tiedottaa

HOX! 10.4.2024 Vesijohtovuoto korjattu, vesijohtokaivannon täyttötyöt tehdään loppuun 11.4 mennessä. Läpikulku estynyt. …

Vesihuoltolaitos tiedottaa sakkaisesta vedestä Harjukadulla

Sotkamossa Harjukadulla on havaittu sakkaista vesijohtovettä. Alueella tehdään paalutus- ja maanrakennustöitä. Tästä johtu…