pilli keltaisella nauhalla

Ilmoituskanava

Sotkamon kunnalla on käytössä sisäinen ilmoituskanava väärinkäytösten ilmoittamiseksi, joka perustuu Euroopan unionin Whistleblower-direktiiviin.


Kanava on tarkoitettu ainoastaan kunnan nykyisille ja entisille työntekijöille. Kanava ei ole avoin organisaation ulkopuolisille henkilöille, eikä tällaisia ilmoituksia käsitellä ollenkaan.

Kanava ei myöskään ole yleinen palautekanava. Lähetä Sotkamon kuntaa koskevat palautteet palautesivun kautta.

Ilmoituskanavan kautta ilmoitetaan rikoksista, rikkomuksista, väärinkäytöksistä tai muista laiminlyönneistä. Löydät lisää tietoa aiheesta Kuntaliiton sivuilta.

Seuraamukset

Tahallisesti vääriä tietoja ilmoittanut henkilö voidaan tuomita ilmoittajan suojelusta annetun lain rikkomisesta sakkoon. Edellytyksenä on, ettei teko ole vähäinen eikä teosta muussa lainsäädännössä säädetä ankarampaa rangaistusta. Tahallisesti vääriä tietoja ilmoittanut tai julkistanut ilmoittaja on velvollinen korvaamaan ilmoituksen kohteelle aiheuttamansa taloudellinen vahinko.

Lisätietoja

Malvisto Antti

Asianhallintasihteeri / Tietosuojavastaava

Arkistopalvelut ja tietosuoja