suurennuslasi tietokoneen näppäimistön päällä

Asiakirjajulkisuuskuvaus ja tietopyynnöt

Tiedonhallintalain (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019) mukaan Sotkamon kunta on tiedonhallintayksikkö.

Tiedonhallintayksikön tehtävänä on lain mukaisesti ylläpitää kuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista ja asiarekistereistä. Kuvaus täyttää asetuksen asiakirjajulkisuuden toteuttamisesta.

Asiakirjajulkisuuskuvaus antaa asiakkaalle yleiskuvan siitä, mistä asioista kunnan asiarekisterit ja tiedonhallinta koostuvat.

Alla olevat tietosuojaselosteet toimivat asiakirjajulkisuuskuvauksena sisältäen käytössä olevat rekisterit sekä mm. niihin sisältyvät tiedot henkilötietoryhmistä, tietojen käyttötarkoituksista, tietojen luovutuksista ja tietojen elinkaaresta.

Tietopyynnöt

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on henkilörekisterissä. Tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa ja tarvittaessa ne saa myös kirjallisena.

Käsittelyaika on yksi (1) kuukausi. Jos pyynnön suorittaminen kestää kauemmin rekisterinpitäjästä riippumattomista syistä, ilmoitamme, mikäli tarvitsemme käsittelylle lisäaikaa. Käsittelyn määräaika on tällöin enintään kolme (3) kuukautta alkuperäisestä pyynnöstäsi.

Käyttääkseen oikeuttaan, rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä suoraan tietosuojaselosteessa mainittuun tahoon tai toimittaa täytetty henkilötietojen tarkastuspyyntölomake virastotalolle.

Lisätietoja

Malvisto Antti

Asianhallintasihteeri / Tietosuojavastaava

Arkistopalvelut ja tietosuoja