Henkilö kävelee junanraiteilla.

Nuorisotoimen hankkeet

Väliasema (1.1.-31.12.) (PSAVI)

Väliasema on avointa työpajatoimintaa. Toimintaa ohjaa Nuorisolaki 2§ Lain tavoite, 8§ Kunnan vastuu. Väliasema on työllisyyden alkuvaiheen palvelu, joka mahdollistaa tukea tarvitsevan nuoren siirtymisen muihin toimenpiteisiin.

Etsivä nuorisotyö (1.8.-31.7.) (PSAVI)

Kohderyhmää ovat 13-29 -vuotiaat Sotkamossa olevat nuoret, jotka ovat pudonneet tai vaarassa pudota yhteiskunnan palvelujen ulkopuolelle. Tavoitteena on löytää ja luoda kontakti näihin nuoriin, joita olemassa olevat palvelut eivät tavoita, mutta joista on heille hyötyä.

Lasten ja nuorten harrastetoiminta (1.6.-31.5.) (PSAVI)

Tarjotaan lapsille ja nuorille vaihtoehto yksinäiseen iltapäivään ja iltaan. Toiminnan avulla lapsille ja nuorille syntyy mahdollisuuksia toimia harrastuksen parissa itse harrastaen, ohjaten ja organisoiden.

Ota yhteyttä