Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön tehtävänä on lain mukaisesti ylläpitää kuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista ja asiarekistereistä. Kuvaus täyttää asetuksen asiakirjajulkisuuden toteuttamisesta.

Asiakirjajulkisuuskuvaus antaa asiakkaalle yleiskuvan siitä, mistä asioista kunnan asiarekisterit ja tiedonhallinta koostuvat.

Tiedonhallintalain (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019) mukaan Sotkamon kunta on tiedonhallintayksikkö.

Sotkamon kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus päivittyy jatkuvasti. Lisätietoa kuvauksesta saat Sotkamon kunnan tietosuojavastaavalta.

Lisätietoja:
Tietosuojavastaava
puh. 044 750 2243
s-posti: kirjaamo@sotkamo.fi