Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön tehtävänä on lain mukaisesti ylläpitää kuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista ja asiarekistereistä. Kuvaus täyttää asetuksen asiakirjajulkisuuden toteuttamisesta.

Asiakirjajulkisuuskuvaus antaa asiakkaalle yleiskuvan siitä, mistä asioista kunnan asiarekisterit ja tiedonhallinta koostuvat.

Tiedonhallintalain (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019) mukaan Sotkamon kunta on tiedonhallintayksikkö.

Sotkamon kunnan asiakirjajulkisuuskuvaus täydentyy vuoden 2021 aikana ja sitä päivitetään jatkuvasti. Lisätietoa kuvauksesta saa Sotkamon kunnan tietosuojavastaavalta.

Lisätietoja:
Tietosuojavastaava
puh. 044 750 2243
s-posti: kirjaamo@sotkamo.fi