Päätöksenteko

Sotkamon kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksiin. Kuntalain mukaan kunnassa on oltava valtuusto, kunnanhallitus, tarkastus- ja keskusvaalilautakunta.

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää kunnanvaltuusto.