Päätöksenteko

Sotkamon kunnan päätöksiä tekeviä toimielimiä ovat:

kunnanvaltuusto
kunnanhallitus
sivistystoimen lautakunta
ympäristö- ja tekninen lautakunta
tiejaosto
tarkastuslautakunta
keskusvaalilautakunta
vanhusneuvosto