Varhaiskasvatuksen hankkeet

 • Kaksivuotinen esiopetus 2021-2024 (OKM)

  • Sotkamon kunta on Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa.
 • VAKA kehittäminen 2022-2024 (OKM)

  • lapsen tuen tarpeen havaitseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjota lapsille tarvittava tuki yhdessä ryhmän henkilöstön kanssa.
 • Varhaiskasvatuksen laatutyön kehittäminen 2022-2023 (OKM)

  • kehittää arviointi- ja laatutyötä varhaiskasvatuksessa valtakunnallisen kehittämistyön linjausten mukaisesti.
 • Lapsen tuen Kainuun -mallin jalkauttaminen varhaiskasvatukseen 31.12.2023 saakka (OKM) -yhteishanke Kajaanin kanssa

  • monialaisen yhteistyökulttuurin syventäminen sekä kehittäminen.
 • Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen 2022 -2024 31.7.2024 saakka (OKM)

  • tukitoimien vahvistaminen niiden lasten kohdalla, joiden tuen tarve on lisääntynyt tai joiden tuen tarpeeseen ei ole pystytty riittävästi vastaamaan koronaepidemian aikana.