Varhaiskasvatuksen hankkeet

  • Seikkailutaidetta Kainuussa 31.7.2022 saakka (OPH) – yhteishanke Kajaanin kanssa

    • VASUN mukaisen toimintakulttuurin kehittäminen sekä kestävää elämäntapaa tukevia sisä- ja ulko-oppimisympäristöjä seikkailukasvatuksen ja seikkailutaiteen keinoja hyödyntäen.
  • Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen malli Kainuun varhaiskasvatuksessa 2021-2022 (OKM) -yhteishanke Kajaanin kanssa

    • tarkoitus suunnitella ja toteuttaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä inkluusion toimeenpanoon liittyviä varhaiskasvatuksen tuen järjestelyjä sekä muita todettuja painopisteitä.
  • Kaksivuotinen esiopetus 2021-2024 (OKM)

    • Sotkamon kunta on Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa.