Varhaiskasvatuksen hankkeet

 • Seikkailutaidetta Kainuussa 31.7.2022 saakka (OPH) – yhteishanke Kajaanin kanssa

  • VASUN mukaisen toimintakulttuurin kehittäminen sekä kestävää elämäntapaa tukevia sisä- ja ulko-oppimisympäristöjä seikkailukasvatuksen ja seikkailutaiteen keinoja hyödyntäen.
 • Oppimisen tuen ja inkluusion kehittämisen malli Kainuun varhaiskasvatuksessa 2021-2022 (OKM) -yhteishanke Kajaanin kanssa

  • tarkoitus suunnitella ja toteuttaa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin sekä inkluusion toimeenpanoon liittyviä varhaiskasvatuksen tuen järjestelyjä sekä muita todettuja painopisteitä.
 • Kaksivuotinen esiopetus 2021-2024 (OKM)

  • Sotkamon kunta on Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa.
 • VAKA kehittäminen 2022-2023 (OKM)

  • lapsen tuen tarpeen havaitseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarjota lapsille tarvittava tuki yhdessä ryhmän henkilöstön kanssa.
 • Varhaiskasvatuksen laatutyön kehittäminen 2022-2023 (OKM)

  • kehittää arviointi- ja laatutyötä varhaiskasvatuksessa valtakunnallisen kehittämistyön linjausten mukaisesti.
 • Lapsen tuen Kainuun -mallin jalkauttaminen varhaiskasvatukseen 31.12.2023 saakka (OKM) -yhteishanke Kajaanin kanssa

  • monialaisen yhteistyökulttuurin syventäminen sekä kehittäminen.