Kuvituskuva

Varhaiskasvatuksen hankkeet

Kaksivuotinen esiopetus 2021 – 2024 (OKM)

Hiekassa hiekkaleluja, sankoja, kastelukannu ja pieni harava

Sotkamon kunta on Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä mukana kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa.

Varhaiskasvatuksen laatutyön kehittäminen 2022 – 31.3.2024 (OKM)

Kädellä vihreä "oikein" merkki

Kehittää arviointi- ja laatutyötä varhaiskasvatuksessa valtakunnallisen kehittämistyön linjausten mukaisesti.

Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen 2022 – 2024 (OKM) -31.7.2024 saakka

Lapsen kädessä päivänkakkara.

Tukitoimien vahvistaminen niiden lasten kohdalla, joiden tuen tarve on lisääntynyt tai joiden tuen tarpeeseen ei ole pystytty riittävästi vastaamaan koronaepidemian aikana.

Manninen Ville

Kasvatusjohtaja

Esiopetus, päivähoito, varhaiskasvatus, koulutoimisto, perhepäivähoito, palveluseteli

Leinonen Päivi

Toimistosihteeri, varhaiskasvatus / varhaiskasvatuksen laskutusasiat