Talousarvio

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyy talousarvion.

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Talousarviolla ja -suunnitelmalla on kunnassa kolme päätehtävää:

•Asettaa palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet
•Talousarvioon ja -suunnitelmaan budjetoidaan menoja ja tuloja koskevat arviot eri tehtäville ja hankkeille
•Osoitetaan miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan

 

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2020

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019