Talousarvio

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyy talousarvion.

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Talousarviolla ja -suunnitelmalla on kunnassa kolme päätehtävää:

  • Asettaa palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet
  • Talousarvioon ja -suunnitelmaan budjetoidaan menoja ja tuloja koskevat arviot eri tehtäville ja hankkeille
  • Osoitetaan miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelma

Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma

Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelma

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2019-2020 taloussuunnitelma

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma