Voimaantulokuulutus

MRL 200 § mukainen asemakaavan voimaantulosta ilmoittaminen

Sotkamon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Iljanan ranta-asemakaavan kokouksessaan 30.1.2024 § 4.

Iljanan ranta-asemakaava tulee voimaan 15.3.2024

Sotkamo 15.3.2024

Kunnanhallitus

Iljanan ranta-asemakaava

Iljanan ranta-asemakaavan kaavaselostus

Ajankohtaista

Kuulutus Kuurakadun asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL 65 §, MRA 27 §) ilmoitetaan Kuurakadun asemakaavaehdotuksen nähtäville asettam…

Tenetin liikennejärjestelyissä muutoksia 15.4. alkaen

Tenetin uuden yläkoulun rakentaminen edistyy suunnitellusti. Seuraava vaihe aiheuttaa muutoksia alueen liikennejärjestelyi…

Vesihuoltolaitos tiedottaa sakkaisesta vedestä Harjukadulla

Sotkamossa Harjukadulla on havaittu sakkaista vesijohtovettä. Alueella tehdään paalutus- ja maanrakennustöitä. Tästä johtu…

Voimaantulokuulutus

MRL 200 § mukainen asemakaavan voimaantulosta ilmoittaminen