Sotkamon kunnan lasten ja nuorten uutiset lanseerataan kevään aikana.

Palvelu: Lapsiystävällinen kunta -blogi

Sotkamo julkaisee Sotkamon lasten ja nuorten uutisia noin neljä kertaa vuodessa. Uutiset kertovat Lapsiystävällinen kunta -mallin toimenpiteistä Sotkamossa ja lasten ja nuorten kannalta merkittävistä uutisista erityisesti sotkamolaisille lapsille ja nuorille.

Sotkamon lasten ja nuorten uutiset löytyvät kootusti videoalustalta (Dreambroker.fi).

Palvelu: Lapsiystävällinen kunta -blogi

Tällä sivulla Lapsiystävällinen kunta -mallin kuntakoordinaattori pitää blogia, jossa hän kertoo mallin edistymisestä, toteutetuista toimenpiteistä ja pohtii mallin integraation edistymistä osaksi Sotkamon kunnan toimintaan.

Uusin blogi nousee tämän sivun Ajankohtaiset -osioon.

 

Palvelu: Lapsiystävällinen kunta -blogi

Sotkamon kunnanhallitus haki UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –malliin syksyllä 2020 ja Sotkamo hyväksyttiin mukaan toteuttamaan Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia alkuvuodesta 2021. Kunnan koordinaatioryhmän perehdyttyä lasten oikeuksiin, aloitettiin nykytilankartoitus. Vuoden 2021 päättyessä nykytilankartoitus antoi suuntaviivat toimintasuunnitelmalle vuosille 2022-2023.

Lapsiystävällisen kunta -mallin työvaiheet kuva.

Lapsiystävällinen kunta kandidaatti logo.

Palvelu: Lapsiystävällinen kunta -blogi

Sotkamon kunta on valittu keväällä 2021 UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -toimintamalliin ensimmäisenä Kainuusta. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Malli tukee kuntaa tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja kunnan hallinnossa ja lasten arjen palveluissa. Mallissa huomioidaan, että erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeudet toteutuvat.

Sotkamon kunta haluaa kehittämistyöllä vahvistaa ja kiinnittää huomiota erityisesti seuraavissa asioissa: lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteiden tunnistaminen ja yhteistyöverkoston tiivistämisen, harrastamisen tukeminen sekä lapsivaikutusten arviointi osaksi kunnallista päätöksentekoa. Kunnanhallitus on päätöksellään linjannut mallin koskemaan kaikkia Sotkamon kunnan toimialoja. 

Sotkamossa Lapsiystävällinen kunta -kehitystyöstä ja sen etenemisestä vastaa kunnan koordinaatioryhmä yhdessä kuntakoordinaattorin kanssa. Koordinaatioryhmänä toimii hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen työryhmä yhdessä nuorisovaltuuston puheenjohtajan ja kolmannen sektorin edustajien kanssa. Mallin yhteyshenkilönä ja kuntakoordinaattorina toimii Salmelan koulun rehtori Janne Huotari. 

Sotkamon kunnan on mahdollista saada UNICEFin myöntämä tunnustus onnistuneesta työstään lapsiystävällisyyden edistämiseksi. Tunnustuksen edellytyksenä on, että työ on edennyt suunnitelmallisesti lapsen oikeuksia edistäen, ja että työtä jatketaan tavoitteellisesti. 

Lisää UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallista www.lapsiystavallinenkunta.fi