Palvelu: Vesihuoltolaitos

Sotkamoin kirkonkylä.

Kotipesä Sotkamossa

Sotkamon kuntaa, sen asuin- ja elinympäristöä voidaan kuvata elinvoimaisena, dynaamisena ja virkeänä alueena.

Asumisen ja ympäristön sivuilta löytyy tietoa Sotkamon kuntaympäristön ja liikenteen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Tutustu tarkemmin asumiseen, rakentamiseen, maankäyttöön ja kaavoitukseen sekä eläinten pitoon, ympäristöön ja vesihuoltoon liittyviin palveluihin.

Tenetin rakennustyömaa

Uusi Tenetin yläkoulu

Suunnitelmien mukaan uusi Tenetin 6904 kem2 laajuinen yläkoulu otetaan käyttöön elokuussa 2024. Tilat tarjoavat innovatiivisen oppimisympäristön noin 380 päiväkäyttäjälle sekä iltaisin ja viikonloppuisin mm. kansalaisopistolle ja järjestöille.

Uudessa Tenetin yläkoulussa korostuvat elinkaarikustannusten optimointi, muuntojoustavuus ja energiatehokkuus. Suunnittelussa on huomioitu tarkkaan valitut materiaalit sekä tilojen joustava yhdistäminen tarpeiden mukaan. Kouluun nousee myös iso liikuntasali, mahdollistaen monipuoliset liikuntatunnit ja tapahtumat. Aurinkosähkövoimala kruunaa katon, symboloiden sitoutumistamme energiatehokkaaseen ja vastuulliseen rakentamiseen.

Sotkamon lukion ja kirjaston uusi rakennushavainnekuva

Uusi lukio-kirjastorakennus

Lukio-kirjasto -rakennushanke on laajuudeltaan vaikuttava 4,350 kem2. Uudet rakennus mahdollistaa monipuolisen ja modernin tilan oppimiselle sekä kirjastopalveluille. Suunnittelussa on otettu huomioon noin 330 käyttäjän tarpeet, ja kirjaston yhteyteen rakennetaan kahvilatoiminnoiksi soveltuva viihtyisä alue, jota on mahdollista kehittää esimerkiksi kuntalaisten olohuoneeksi. Iltaisin uudet tilat tulevat tarjoamaan mahdollisuuden muun muassa kansalaisopiston tieto- ja taideaineiden opetukseen.

Suunnittelussa on painotettu tilatehokkuutta, elinkaarikustannusten optimointia ja esteettömyyttä, johon on osallistunut myös erillinen esteettömyysasiantuntija. Energiatehokkaassa rakennuksessa on oma aurinkosähkövoimala vesikatolla.

Rakennushankkeen on määrä valmistua vuoden 2024 aikana.

Näillä sivuilla kerromme

Palvelu: Vesihuoltolaitos

Ajankohtaiset Vesihuoltolaitoksen tiedotteet näkyvät nyt tämän sivun lisäksi myös sivuston etusivulla Ajankohtaista -osiossa.

Vesihuoltolaitos tiedottaa

Ajankohtaiset Vesihuoltolaitoksen tiedotteet näkyvät nyt tämän sivun lisäksi myös sivuston etusivulla Ajankohtaista -osiossa.

Palvelu: Vesihuoltolaitos

Sotkamon Viemärilaitoksen yleisistä ohjeista löytyy tärkeää tietoa ja suosituksia liittyen viemärijärjestelmään ja sen ylläpitoon. Oikea jätehuolto on keskeistä viemärijärjestelmän toiminnalle ja ympäristön suojelulle.

Yleisiä ohjeita

Sotkamon Viemärilaitoksen yleisistä ohjeista löytyy tärkeää tietoa ja suosituksia liittyen viemärijärjestelmään ja sen ylläpitoon. Oikea jätehuolto on keskeistä viemärijärjestelmän toiminnalle ja ympäristön suojelulle.

Ohje padotuskorkeudesta Sotkamon kunnan vesilaitoksen osalta

Padotuskorkeudella tarkoitetaan tasoa, jolle viemärivesi voi verkostossa nousta viemärin tulviessa.
Tulvia ilmenee verkoston välityskyvyn ylittyessä esim. poikkeuksellisten sateiden ja suurien lumen
sulamismäärien myötä.

Padotuskorkeus on ilmoitettu liittymis- ja käyttösopimuksessa. Mikäli padotuskorkeutta ei ole
erikseen määritelty, on jätevesiviemärin padotuskorkeus erillisviemäröinnissä viemärin
sisäpuolisen laen tasokorkeus tonttiviemärin liittymäkohdassa + 1000 mm (A). Seka- ja
hulevesiviemärissä padotuskorkeus on kadun tai maan pinta + 100 mm (B) tonttiviemärin
liitoskohdassa. Padotuskorkeus mitataan rakennuksen alimman viemärikalusteen reunan tasolle.

Mitä viemäriin saa laittaa

WC-pyttyyn kuuluu laittaa vain wc-paperia ja sitä itseään.

Mitä viemäriin ei saa laittaa

Viemäriin joutuessaan jätteet voivat tukkia viemäreitä tai haitata jäteveden puhdistusta. Roskat eivät välttämättä pääse edes viemäriverkkoon, vaan tukkivat talojen putkistoja ja lisäävät myös pytyn siivoustarvetta. Samoin hiekka on aine, joka ei liiku kovin vikkelästi putkissa, vaan se kuluttaa ja tukkii niitä. Pahimmillaan jätevesi voi tukoksen seurauksena tulvia kiinteistöihin sisälle.

Jäteveden mukana puhdistamolle kulkeutuu edelleen roskia ja ruuan tähteitä, jotka on poistettava
ennen kuin jätevesi voidaan käsitellä. Kierrätyskelpoinen hyötyjäte muuttuu viemärissä
ongelmajätteeksi, joten WC-pyttyyn heittämisen sijaan jätteet ja ruuan tähteet kannattaa lajitella
oikein, jolloin ne voidaan hyödyntää mm. kompostoimalla tai energiana.

Kiinteät roskat, kuten vanutupot kuuluvat polttokelpoiseen jätteeseen. WC-tiloihin kannattaakin
laittaa oma roskis, jotta se on kätevästi käsillä tarvittaessa. Ruuan tähteet on syytä laittaa
biojätteeseen. Myös paisto- ja kinkkurasvan voi laittaa biojätteeseen, kunhan antaa rasvan hyytyä
ensin, jolloin se ei enää valu.

Vaaralliset jätteet, kuten liuottimet, lääkkeet ja maalit eivät missään nimessä kuulu viemäriin.
Käyttämättä jääneet lääkkeet sekä elohopeaa sisältävät kuumemittarit voi palauttaa apteekkiin.
Muut vaaralliset jätteet toimitetaan vaarallisen jätteen keräyspisteisiin.

 • Kotitalousjätteitä (perunan- tai hedelmien kuoria, ruuan jätteitä).
 • Kahvin sakkoja ja tupakantumppeja.
 • Kääre- tai sanomalehtipaperia.
 • Tekstiileitä, hiekkaa ja rakennusjätteitä.
 • Rasvoja, öljyjä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita.
 • Suurta määrää vettä, jonka lämpötila ylittää +40°C.
 • Bensiiniä, liuottimia tai muita palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita.
Hiukan uimaranta

Palvelu: Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos vastaa hyvälaatuisen talousveden tuottamisesta ja jakelusta vesilaitokseen liittyneiden vesiosuuskuntien toiminta-alueilla olevien asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi laitos vastaanottaa ja puhdistaa viemärilaitoksen ja vesiosuuskuntien toiminta-alueilla olevien asiakkaiden laitoksen verkostoon toimittaman jäteveden vähintään ympäristölupapäätöksen mukaiseen puhdistustasoon.

Hiukan uimaranta

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos vastaa hyvälaatuisen talousveden tuottamisesta ja jakelusta vesilaitokseen liittyneiden vesiosuuskuntien toiminta-alueilla olevien asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi laitos vastaanottaa ja puhdistaa viemärilaitoksen ja vesiosuuskuntien toiminta-alueilla olevien asiakkaiden laitoksen verkostoon toimittaman jäteveden vähintään ympäristölupapäätöksen mukaiseen puhdistustasoon.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue on taajama-alueiden lisäksi laajentunut viime vuosina kattamaan haja-asutusalueilta, joiden vesihuollosta ovat aiemmin vastanneet paikalliset vesiosuuskunnat. Sotkamon kunnan alueella toimii vuonna 2023 edelleen neljä itsenäistä vesiosuuskuntaa.

Vesihuoltolaitokseen liittyneet vesiosuuskunnat

 • Haapalanlahden vesiosuuskunta
 • Hyvölänkylän vesiosuuskunta
 • Juholankylän vesiosuuskunta
 • Juuvinmäen vesiosuuskunta
 • Kaitainsalmen vesiosuuskunta
 • Rekivesi vesiosuuskunta
 • Riekinrannan vesiosuuskunta
 • Sapsonrannan vesiosuuskunta
 • Soidinvaaran vesiosuuskunta
 • Vaarankylän vesiosuuskunta
 • Jormasjoen vesiosuuskunta
 • Naapurinvaaran vesiosuuskunta

Itsenäiset vesiosuuskunnat 2023

 • Pohjavaaran vesiosuuskunta
 • Pohjois-Tipaksen vesiosuuskunta
 • Kuolaniemen vesiosuuskunta
 • Lauttolahden vesiosuuskunta

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen riskienhallintasuunnitelma

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitos on laatinut riskienhallintasuunnitelman valtakunnallisella WSP-riskienhallintatyökalulla (Water Safety Plan). Suunnitelman toteutuksesta vastasi Pöyry Finland /Jarmo Sallanko ja raportti valmistui 10.6.2019. Suunnitelmassa on tarkasteltu talousveden tuotantoketjua pohjavesialueilta kuluttajalle saakka. Lisäksi siinä on käsitelty vedenlaadun viranomaisvalvontaa, tiedottamista ja varavedenjakelua. Vaarojen ja riskien kartoitustyö on tehty vesihuoltolaitoksen omana työnä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Kartoitustyötä varten on perustettu työryhmä, johon kuuluu vesihuoltolaitoksen edustajien lisäksi Kainuun Soten, Kainuun Ely-keskuksen ja Kainuun pelastuslaitoksen edustajat. Työryhmä kokoontui ja kävi läpi aineistot ennen raportin julkaisua. Laadittua riskienhallintasuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa. Loppuraportti on tarkoitettu pääosin viranomaiskäyttöön

WSP-riskiarvioinnissa tunnistetaan vedentuotantoketjun vaarat ja riskit, sekä arvioidaan niiden taso (kriittinen, keskitaso tai vähäinen). Lisäksi määritetään hallintakeinot kaikille kriittisille ja keskitason riskeille. Hallintakeinojen jälkeen riski määritetään uudelleen.

Toteutetun riskienarvioinnin tuloksena todettiin, että Sotkamon vesihuoltolaitoksen verkostoalueiden osalta kaikki kriittiset riskit ovat hallinnassa.

Yhteystiedot

Sotkamon kunnan vesihuoltolaitoksen toimisto sijaitsee osoitteessa Markkinatie 1, 88600 Sotkamo, ja se palvelee asiakkaitaan arkisin kello 9.00 – 15.00. Kunnanvarikko sijaitsee osoitteessa Ratatie 6, 88600 Sotkamo. Voit aina kääntyä asiantuntijoidemme puoleen vesihuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Työajan ulkopuolella voit tehdä vikailmoituksen puhelimitse Sotkamon kunnanvarikon numeroon. Muina aikoina pyydämme teitä ystävällisesti tutustumaan verkkosivuillamme oleviin yhteystietoihimme. Nopea ja tehokas reagointi vesihuollon häiriötilanteissa on meille ensisijaisen tärkeää, jotta voimme taata turvallisen ja toimivan vesihuollon kaikille Sotkamon asukkaille.

Vesihuoltoasioista vastaa

Laskutus- ja sopimusasiat

Mustonen Aija

Toimistosihteeri, tekninen toimisto

Vesilaskutus

Vesilaitos

Jätevedenpuhdistamo ja viemärilaitos

Palvelu: Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksella on yleiset toimitusehdot, joilla tarkoitetaan vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä tehtäviin sopimuksiin liitettäviä yleisiä ehtoja.

Yleiset toimitusehdot

Vesihuoltolaitoksella on yleiset toimitusehdot, joilla tarkoitetaan vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä tehtäviin sopimuksiin liitettäviä yleisiä ehtoja.

Sopimus- ja yleiset toimitusehdot

Sotkamon kunnan Vesihuoltolaitoksen sopimusehdot, jotka voimassa 1.4.2020 alkaen.

Soveltamisala

Yleisiä toimitusehtoja noudatetaan laitoksen ja asiakkaan välisissä sopimussuhteissa liitettäessä kiinteistö laitokseen ja käytettäessä laitoksen palveluja. Näitä yleisiä toimitusehtoja on noudatettava asianomaisilta kohdiltaan myös silloin, kun on kysymys vain kiinteistön vedenhankinnasta tai viemäröinnistä.

Tarvittaessa laitos voi tehdä teollisuuslaitoksen tai muun elinkeinonharjoittajan kanssa erillisen sopimuksen, jolla voidaan poiketa näiden yleisten toimitusehtojen sisällöstä.

Yleisten toimitusehtojen vesihuollon palvelun keskeyttämistä, virhettä ja hinnanalennusta ja vahingonkorvausta koskevia ehtoja sovelletaan laitoksen ja muun asiakkaan kuin kuluttajan välisessä sopimussuhteessa siltä osin kuin toisin ei ole sovittu.

Voimaantulo

Kun päätös uusien yleisten toimitusehtojen käyttöönotosta tai muuttamisesta on tehty, tiedottaa laitos liittyjille vähintään 3 kk ennen uusien yleisten toimitusehtojen tai muutosten voimaantuloa.

Näillä yleisillä toimitusehdoilla kumotaan kaikki laitoksen aikaisemmin antamat laitoksen käyttöä koskevat yleiset ja yleisluonteiset määräykset sekä vedenhankinta- ja toimitusehdot.

Soveltamisjärjestys

Oikeuksia ja velvoitteita määriteltäessä otetaan asiakirjat huomioon seuraavassa järjestyksessä: pakottava lainsäädäntö, lainsäädäntöön perustuvat viranomaismääräykset, sopimus sopimusehtoineen, yleiset
toimitusehdot, laitoksen taksa tai hinnasto ja palvelumaksuhinnasto.

Liittämiskohta ja muut tonttijohtoa koskevat ehdot

Liittämiskohdassa tonttijohtojen kunnossapitovastuu siirtyy vesihuoltolaitokselta liittyjälle. Kiinteistön liittämiskohta on pääsääntöisesti tontin rajalla tai välittömästi sen läheisyydessä. Liittämiskohdan määrää aina vesihuoltolaitos.

Tonttijohtojen rakentamisen liitämiskohdasta kiinteistölle voi toteuttaa laitos tai rakennuttajan muu urakoitsija. Tonttijohtojen rakentamiskustannuksista vastaa liittyjä. Tonttijohtojen liittämistyön tekee aina laitos. Talosulkuventtiilin omistaa ja asentaa kustannuksellaan laitos. Kiinteistöissä vesimittarin+ liittimet+ takaiskuventtiilin toimittaa vesilaitos, asennuksen kustantaa kiinteistön omistaja.

Kunnossapito

Kiinteistöjen vesimittarit omistaa ja kunnossapitää laitos. Vesimittarin sulkuventtiilien kunnossapidosta vastaa liittyjä. Tonttijohtojen uusimisen kustantaa kiinteistön omistaja. Vesijohdon talosulkuventtiilin ja viemärin tarkastuskaivojen kunnossapito ja uusiminen kuuluu vesihuoltolaitokselle.

Kun vuokralainen tulee kiinteistöön

Sotkamon vesihuoltolaitos ei tee käyttösopimuksia vuokralaisen kanssa. Sopimukset tehdään ainoastaan kiinteistön omistajan kanssa ja hän vastaa kiinteistön käyttö- ja perusmaksujen maksamisesta.

Ota yhteyttä

Palvelu: Vesihuoltolaitos

Jätevedenpuhdistamossa käsitellään kirkonkylän ja Vuokatin taajaman jätevedet. Lisäksi puhdistamossa käsitellään Kaitainsalmen, Sapsonrannan, Juuvinmäen, Riekinrannan, Juholakylän ja Naapurinvaaran vesiosuuskuntien sekä Haapalanlahden vesiyhtymän jätevedet. Puhdistamon on mitoitettu asukasvastineluvulle 24000. Puhdistamon käsittelemä jätevesimäärä on 750 000 m3/a eli n. 2050 m3/d.

Viemärilaitos

Jätevedenpuhdistamossa käsitellään kirkonkylän ja Vuokatin taajaman jätevedet. Lisäksi puhdistamossa käsitellään Kaitainsalmen, Sapsonrannan, Juuvinmäen, Riekinrannan, Juholakylän ja Naapurinvaaran vesiosuuskuntien sekä Haapalanlahden vesiyhtymän jätevedet. Puhdistamon on mitoitettu asukasvastineluvulle 24000. Puhdistamon käsittelemä jätevesimäärä on 750 000 m3/a eli n. 2050 m3/d.

Jätevesien käsittely

Puhdistus prosessi on biologis-kemiallinen, jossa fosforin poisto tapahtuu rinnakkaissaostuksella aktiivilieteprosessin yhteydessä. Saostuskemikaalina on ferrisulfaatti (PIX 105).

Jätevesi johdetaan n. 120 km:n verkostoa pitkin ja 111 viemärivedenpumppaamon kautta jätevedenpuhdistamolle. Pumppaamoita valvotaan sekä kaukokäytöllä että viikoittaisilla tarkastuskäynneillä. Puhdistetut jätevedet johdetaan Tenetin virtaan.

Puhdistusvaatimukset

Sotkamon jätevedenpuhdistamo käsittelee jäteveden Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräysten mukaisesti. Puhdistustuloksia seurataan jäteveden tarkkailuohjelman mukaisesti ja Sotkamon jätevedenpuhdistamo on päässyt vaadittaviin puhdistustuloksiin.

Jäteveden laatu

Lupaehtojen mukaisen velvoitetarkkailun suorittaa Pöyry Envinronment Oy. Valvonnasta vastaa Kainuun ELY-keskus. Näytteet otetaan tulevasta ja lähtevästä jätevedestä vuorokauden kokoomanäytteenä kerran kuukaudessa. Viimeisin tutkimustulos ohessa.

Yhteystiedot

Palvelu: Vesihuoltolaitos

Sotkamon vesilaitoksella on käytössä neljä pohjavedenottamoa. Hiukasta otettava pohjavesi alkaloidaan natronlipeällä (Ph:n nosto). Vesijohtoverkostoa on n. 300 km ja vesilaitos toimittaa vettä oman toiminta-alueensa lisäksi yhdelletoista vesiosuuskunnalle tai yhtymälle. Vettä pumpataan verkostoon n. 2000 m3/d ja kaikki vedenottamot ovat kaukokäytön ja -valvonnan piirissä. Verkostovettä tarkkaillaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti 1-2 kertaa kuukaudessa.

Vesilaitos

Sotkamon vesilaitoksella on käytössä neljä pohjavedenottamoa. Hiukasta otettava pohjavesi alkaloidaan natronlipeällä (Ph:n nosto). Vesijohtoverkostoa on n. 300 km ja vesilaitos toimittaa vettä oman toiminta-alueensa lisäksi yhdelletoista vesiosuuskunnalle tai yhtymälle. Vettä pumpataan verkostoon n. 2000 m3/d ja kaikki vedenottamot ovat kaukokäytön ja -valvonnan piirissä. Verkostovettä tarkkaillaan valvontatutkimusohjelman mukaisesti 1-2 kertaa kuukaudessa.

Viimeisin vesitutkimus tulos – Sotkamon vesi on pehmeää

Sotkamon  kunnan vesihuoltolaitoksen toimittaman veden kovuus on n. 2,0-4,0 °dH (0,35-0,66 mmol/l) eli vesi on pehmeää. Esimerkiksi astianpesukoneissa ei tarvitse käyttää aineita veden pehmennykseen. Pesuainepakkausten annosteluohjeita on syytä noudattaa.

Veden kovuus ilmoitetaan joko saksalaisina asteina, °dH tai millimooleina, mmol/l (1 mmol/l = 5,6°dH). Vesi on pehmeää, jos kovuus on 2,1- 4,9°dH (0,38 – 0,88 mmol/l) ja keskikovaa jos kovuus on 4,9 – 9,8°dH (0,88 – 1,75 mmol/l).

Yhteystiedot