Sotkamon kunnan logo

Kunnanvaltuuston kokous 26.3.2024 klo 17 alkaen

Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvirastolla kunnanvaltuuston istuntosalissa tiistaina 26.3.2024 klo 17.00 alkaen.

Ennen kokouksen alkua esittäytyvät matkailuasiantuntija Aija Laukkanen, Yhteistyöllä enemmän -hankkeen projektipäällikkö Pirjo Väyrynen ja Hirsiteollisuus ry:n toimitusjohtaja Seppo Romppainen.

Asialista on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja esityslista kokonaisuudessaan kunnan kotisivuilla (Dynasty tietopalvelu).


Kunnanvaltuuston kokousta voi seurata Sotkamon kunnan YouTube –kanavalta.

Valtuuston kokouksen pöytäkirjan nähtävänäpito

Kokouksesta laadittu allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäville kunnan verkkosivuille viimeistään 2.4.2024.

Sotkamossa 21.3.2024

Unto Väisänen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja