Sotkamon kansalaisopisto pureutui ekososiaaliseen sivistyskäsitykseen ja kestävään kehitykseen ESKOA-hankkeessa

Sotkamon kansalaisopisto pureutui ekososiaaliseen sivistyskäsitykseen ja kestävään kehitykseen  ESKOA-hankkeessa

Sotkamon kansalaisopisto on osallistunut Meri-Pohjolan Opistopiirin ESKOA-hankkeeseen. Huhtikuun 2024 lopussa päättyneessä hankkeessa tutkittiin ekososiaalisen sivistyskäsityksen ja kestävän kehityksen merkitystä vapaassa sivistystyössä sekä kehitettiin toimintamalleja tulevaisuutta varten.

ESKOA-hankkeen aikana Sotkamon kansalaisopisto paneutui syvällisesti ekososiaalisen sivistyksen käsitteeseen ja kestävän kehityksen periaatteisiin vapaan sivistystyön kontekstissa. Tavoitteena oli ymmärtää, miten näitä käsitteitä voidaan konkreettisesti soveltaa kansalaisopiston toimintaan ja miten niiden toteutumista voidaan edistää tulevaisuudessa entistä tehokkaammin.

Sotkamon kansalaisopistossa ekososiaalista sivistystä on toteutettu muun muassa pitämällä kurssihinnat alhaisina edistäen mahdollisimman monen osallistumismahdollisuuksia, tarjoamalla maksuttomia kursseja ja luentoja sekä hyväksymällä erilaiset passit ja etukortit maksuvälineenä. Myös sivukylien kurssitarjonnalla on pyritty helpottamaan kursseille osallistumista ja asukkaiden osallisuutta. Monimuoto-opiskelumahdollisuudet laajentavat elinikäisen oppimisen kaaren mahdollisuuksia lapsuudesta ikäihmisiin. Asiakkaiden toiveita kuullaan tarkasti ja ne huomioidaan opinto-ohjelman suunnittelussa. Henkilökunnan osaamista muun muassa kestävän kehityksen ja digipedagogiikan saralla on vahvistettu, ja sen avulla opinto-ohjelman esimerkiksi kestävän kehityksen osa-alueet näkyvät entistä vahvemmin Sotkamon kansalaisopiston kurssitarjonnassa.

Kansalaisopiston rehtori Merja Ojalammi: ”Tulevaisuudessa Sotkamon kansalaisopisto suuntaa rohkeasti kohti digipedagogiikan uusia mahdollisuuksia. Olemme sitoutuneet kehittämään digipedagogisia laatukriteereitä, jotka ohjaavat toimintaamme kohti entistä parempaa opetusympäristöä ja oppimiskokemusta. Näiden kriteerien avulla varmistamme, että opiskelijamme saavat parhaan mahdollisen oppimiskokemuksen, joka on sekä looginen että innostava.”

Hankkeen aikana verkostoituminen mahdollisti uuden oppimista ja uusien yhteistyöverkostojen kehittämisen muiden hankkeeseen osallistuneiden opistojen kanssa. Näiden kokemusten pohjalta olemme saatu tieto ja ideointi on arvokasta, jotka auttavat toiminnan kehittämisessä entistäkin kestävämpään suuntaan.

Hankkeessa oli mukana kymmenen opistoa ympäri Suomen. Meri-Pohjolan opistopiiri toimi koordinaattorina, ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa edistämässä sosiaalista, kulttuurista, taloudellista ja ekologista kestävää kehitystä. Hankkeessa tehty Yhdessä! Ideakirja vapaan sivistystyön toimijoille kestävän elämäntavanluomisessa on luottavissa osoitteessa https://komia.ventures/ideakirja-preview/

Lisätietoja

Ojalammi Merja

Sivistysjohtaja – kansalaisopiston rehtori

Ajankohtaista

Aatoksen perusparannus käynnistyy

Kulttuurihistoriallisesti merkittävän ns. Aatoksen perusparannus käynnistyy purkutöiden kartoituksella 12.6.2024. Käytännö…

Kuikkalammen hyppytorni on avattu

Vuoden 2023 osallistavan budjetoinnin kohteena valittu Kuikkalammen hyppytorni on nyt valmis ja valmiina käytettäväksi.

Hyvinvointiviikonloppu Sotkamossa 7.-8.6.2024

Kesäkuun alussa järjestettävä hyvinvointiviikonloppu tarjoaa monipuolista ohjelmaa. Ohjelmassa on mm. asiaa ravitsemuksest…

Sotkamon kesänäyttelyissä taide esittäytyy laajalla skaalalla

Sotkamossa Aatoksen remontti alkaa kesäkuun alkupuolella, joten edelliskesän tapaan kesäkuun alusta alkaen taidenäyttelyt …