Kunnanhallituksen 27.3.2024 päätöstiedote

Sotkamon kunnanhallituksen 27.3.2024 päätöstiedote

Kunnanhallituksen asialistalla oli tällä kertaa kaksi asiaa. Toinen käsitteli väliaikaisrahoituksen myöntämistä ja toinen vuoden 2023 tilinpäätöstä.

Metsämiesten Erä r.y. haki Sotkamon kunnalta väliaikaisrahoitusta Kotarakennus Populaa ja siihen liittyvien rakennelmien rakentamista varten. Rakennelma sisältää kodan, halkovajan, biokäymälän ja aurinkopaneelit. Kotarakennus ja rakennelmat rakennetaan Sotkamon Petäjävaaralla Heikkiläntien varteen. Metsämiesten Erä r.y. sai Sotkamon kunnalta väliaikaisrahoitusta 13 754 €, joka maksetaan samansuuruisena välittömästi hankkeen viimeisen Kainuun ELY-keskuksen maksatuksen saamisen jälkeen.

Tilinpäätös 2023

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden -7 085 501 € tuloksen käsittelyksi poistoeroja ja rahastojen muutoksia tuloutetaan suunnitelman mukaan 81 780,13 euroa sekä tilikauden alijäämä -7 000 721 € kirjataan taseeseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille kuluvan vuoden kirjanpidossa.

Sotkamon kunnan tilinpäätös vuonna 2023 toteutui 7 miljoonaa alijäämäisenä ja vuosikate painui 3 miljoonaa negatiiviseksi. Heikkoa tulosta selittävät odotettua pienemmät valtionosuudet, arvioitua vähäisempi sijoitusvarallisuuden ja osinkotuottojen kehitys, korkokulujen kasvu sekä sote-kuntayhtymän palkkaharmonisoinnin kulut hieman yli 0,6 miljoonaa. Hyvinvointialueuudistuksen mukana kunnan kuluista poistui noin 50 prosenttia. Samassa yhteydessä valtionosuudet putosivat 84,4 prosenttia ja verotulojen kertymä laski 46%. Yhteensä näiden tulojen osuus laski noin 62 prosenttia vuodesta 2022.

Tilikauden päätyttyä kumulatiivinen ylijäämä taseessa on 44 018 187 €. Huolimatta kauden alijäämäisestä tuloksesta kumulatiivinen ylijäämä on edelleen hyvällä tasolla.

Lisätietoja

Kilpeläinen Mika

Kunnanjohtaja

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka