Pysy reitillä pyöräilijät lammen rannalla polulla

Sotkamon kunta käynnistää Pysy reitillä 2 -hankkeen esiselvitysvaiheen ulkoilureittien kehittämiseksi

Sotkamon kunta on aloittanut Pysy reitillä 2 -hankkeen esiselvitysvaiheen, jonka tavoitteena on edistää Sotkamon ja Vuokatin alueen ulkoilureittien kehittämistä. Erityistä huomiota kiinnitetään myös maastopyöräilyolosuhteiden parantamiseen.

Esiselvitysvaiheen asiantuntijaksi on valittu Reittimestarit. Asiantuntijatyönä selvitetään alueen nykyiset ja mahdolliset uudet ulkoilureitit. Tämä käsittää sekä kesä- että talvikauden reitit, kuten maastopyöräilyreitit, gravel-reitit, talvi-mtb-reitit, talviladut ja UKK-reitin osat. Kartoituksen aikana asiantuntijat tekevät maastokäyntejä, joilla dokumentoidaan reitit, ja kuvataan kohteet, jotka vaativat kunnostusta tai muutoksia. Pysy reitillä 2 -hankkeen esiselvitysvaiheessa Reittimestarit laativat kartoitus- ja selvitystyön pohjalta reittien kehittämisen investointilaskelmat.

Keskeisten sidosryhmien kanssa tullaan tekemään yhteistyötä ja heitä osallistetaan projektin aikana. Maastopyöräreittien osalta toteutetaan myös maanomistajien haastattelut ja luvitukset, mikä auttaa varmistamaan sujuvan ja kaikkia osapuolia palvelevan reittien kehittämisen.

Ulkoilureitit ovat merkittävä osa Sotkamon ja Vuokatin vetovoimaa. Ne eivät ainoastaan houkuttele matkailijoita, vaan myös vaikuttavat keskeisesti myös kuntamme imagoon ja tarjoavat paikallisille asukkaille erinomaiset mahdollisuudet liikkumiseen ja ulkoiluun,” sanoo Sotkamon kunnan tekninen johtaja Harri Helenius. “Pysy reitillä 2 -hankkeen esiselvitysvaihe on tärkeä askel reittiolosuhteiden parantamisessa ja suunnitelmallisen kehittämistyön kautta varmistamme, että alueemme reitit vastaavat nykyajan tarpeita ja odotuksia,” tiivistää Helenius selvitystyön merkitystä.

Reittimestari Petteri Pyrrö: ”Vuokatti ja Sotkamo ovat tunnettuja liikunnallisuudesta ja aktiivisesta elämäntavasta. Vehreät Kainuun vaaramaisemat tarjoavat huikeat puitteet hienoille reiteille, joita on jo olemassakin, ja joista pienillä parannuksilla saadaan turvalliset ja helposti lähestyttävät. Otamme mielellämme palautteita ja ideoita vastaan jo nyt kartoitusvaiheessa. Jo nyt ensimmäisellä kartoitusmatkallamme toukokuun lopussa olemme saaneet kohtaamiltamme ihmisiltä arvokasta palautetta reiteiltä ja uskomme vahvasti, että alueen ympärivuotinen käyttö tulee työmme jälkeen lisääntymään.”

Nyt käynnissä oleva esiselvitystyö tuottaa tärkeää tietoa, joka mahdollistaa laajemman hanketyön sujuvan etenemisen. Pysy reitillä 2 -hankkeen esiselvitysvaiheen materiaalit valmistuvat pääosin syksyllä 2024, ja niitä hyödynnetään laajemman hankesuunnittelun yhteydessä. Talviolosuhteita vaativat selvityksen osuudet valmistuvat talvikaudella 2024-2025. Varsinaisessa hankkeessa tehdään opaste- ja viitoitussuunnitelmat, sen pohjalta uusitaan reittimerkintää ja opasteita, kunnostetaan ja kestävöitetään reittejä sekä tehdään niille ylläpito- ja huoltosuunnitelmat. Näitä töitä on tarkoitus tehdä vuonna 2025.

Lisätietoja

Sotkamon kunnan tekninen johtaja
Harri Helenius
harri.helenius@sotkamo.fi
0447502491

Sotkamon kunnan puisto- ja liikunta-alueiden päällikkö
Hannu Järvinen
hannu.jarvinen@sotkamo.fi
0447502042

Reittimestari
Petteri Pyrrö
petteri.pyrro@reittimestarit.fi
0500687891

Kuva: Petteri Pyrrö

Ajankohtaista

Sotekeskus 1 -hankkeen rakentaminen käynnistyy ja parkkialue poistuu käytöstä

Sotkamon kunnan rakennuttama ns. Sotekeskus 1 -hanke käynnistyy rakentamiseen liittyvillä valmistelutöillä viikon 31 alussa.

VOIMAANTULOKUULUTUS

MRL 200 § mukainen asemakaavan voimaantulosta ilmoittaminen

Sotkamon kunnalla varattavissa kaksi soutuvenettä

Sotkamon kunnalla on Eskonkadun päässä puistoalueen rannassa kaksi soutuvenettä, joita voi varata omaan käyttöönsä.

Kuurakadun ympäristön asemakaavan muutoksen hyväksyminen

MRA 94 § mukainen asemakaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedottaminen