Poika kirjoittaa kouluvihkoon ja opiskelee pöydän äärellä luokkakavereiden kanssa.

Sotkamossa käynnistyy vapaavalintainen ranskan kielen opiskelu 5. luokalla

Sotkamon perusopetuksen A2-kielen opiskelu on aloitettu 5. luokalta. Tarjolla on ollut venäjän kieli vuodesta 2010 alkaen. Viimeisten vuosien aikaan on hakijoita ollut niin vähän, ettei uusia ryhmiä ole perustettu. Selvitysten, kyselyiden ja lapsivaikutusten arvioinnin pohjalta sivistystoimen lautakunta päätti perustaa ranskan kielen ryhmän lukuvuodelle 2024-2025.

Syksyllä 2023 sivistysjohtaja perusti työryhmän selvittämään A2-kielen opetusjärjestelyitä muissa kunnissa sekä laatimaan lapsivaikutusten arviointi kielen mahdollisesta vaihtamisesta. Työryhmän tekemän selvityksen perusteella Suomessa vapaaehtoisina A-kielinä tarjotaan yleisimmin englantia, saksaa, ranskaa, ruotsia, venäjää, espanjaa tai italiaa. Vapaaehtoisen kielen opiskelu lisää oppilaan kokonaistuntimäärää ja voi näin pidentää koulupäivää. Lapsivaikutuksen arviointiin kuului lasten ja nuorten sekä heidän huoltajiensa kuuleminen. Kyselyn perusteella suosituimmiksi kieliksi nousivat saksa ja ranska. Esiselvityksen ja lapsivaikutusten arvioinnin perusteella työryhmä oli sitä mieltä, että Sotkamossa voisi jatkossa valita A2-kielenä joko saksan tai ranskan, ja että A2-kielen opiskelu alkaisi jo 4. luokalta. Ryhmän minimikooksi työryhmä esitti 10 oppilasta.

Sivistystoimen lautakunta päätti perustaa lukuvuonna 2024-2025 ranskan ryhmän alkaen 5. luokalta, jossa halukkaita oppilaita oli 16. Ryhmän minimikoot eivät täyttyneet 4. luokalta A2-kielen aloittavista halukkaista oppilaista eikä myöskään 5. luokan saksan kielen osalta. Sotkamossa A2-kielen aloittavan oppilaan kokonaistuntimäärä kasvaa kolmella tunnilla 5. ja 6. luokalla, ja A2-kieli on yksi valinnaisaine yläkoulussa.

Kasvatusjohtaja Manninen pitää muutosta luonnollisena jatkumona: ”Uudistus heijastaa entistäkin kansainvälistyvämpää toimintakulttuuria. Perusopetuksessa kaikki oppilaat aloittavat ensimmäisen vieraan kielen opiskelun 1. luokalla, joka on tavallisesti englanti. Toisen kotimaisen kielen opiskelu käynnistyy alakoulun 6. luokalla, joka on meillä ollut ruotsin kieli. Nyt käynnistyvät A2-kielet saksa ja ranska ovat puolestaan yleisiä ja käytettyjä kieliä maailmalla, jonka vuoksi on hienoa, että pystymme tarjoamaan halukkaille sotkamolaisille lapsille mahdollisuuden opiskella ja kartuttaa kielitaitoaan nyt ranskan kielen osalta.”

Lisätietoja

Manninen Ville

Kasvatusjohtaja

Esiopetus, päivähoito, varhaiskasvatus, koulutoimisto, perhepäivähoito, palveluseteli

Ojalammi Merja

Sivistysjohtaja – kansalaisopiston rehtori