eAsiointipalvelut

Varhaiskasvatuksen sähköisiin palveluihin voit kirjautua tämän sivun oikean reunan linkeistä.

EAsiointipalvelun kautta voit asioida varhaiskasvatuspalveluissamme silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenneyhteyden kautta ja palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla.

Ennen eAsiointipalveluihin kirjautumista tutustukaa yleisiin ohjeisiin sähköisen palvelun käytöstä sekä hakemuksen täyttöohjeisiin, silloin hakemuksen täyttäminen sujuu helpommin ja kaikki tarvittavat tiedot tulevat hakemukseen (nopeuttaa hakemuksen käsittelyä).

VARHAISKASVATUS
Varhaiskasvatushakemus on tehtävä viimeistään 4 kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Tee hakemus heti, kun haet koulutukseen, ilmoittaudut työnhakijaksi, teet työpaikkahakemuksen, valmistelet muuttoa Sotkamoon, olet palaamassa töihin esim. hoitovapaan jälkeen. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti eAsiointipalvelussa ja jokaisesta sisaruksesta pitää täyttä oma hakemus. Varhaiskasvatushakemus on voimassa toimikauden 1.8. – 31.7. kerrallaan. Jos ei ole mahdollista käyttää sähköistä palvelua, lomakkeen voi tulostaa oheisesta linkistä.

VARHAISKASVATUKSEN HOITOAIKOJEN ILMOITTAMINEN SÄHKÖISESTI 
Huoltaja ilmoittaa lapsen hoitoajat ja poissaolot eAsiointipalvelun kautta. Samalla huoltaja voi seurata palvelusopimuksen toteutumista, koska sähköisessä palvelussa näkyvät varatut, toteutuneet ja jäljellä olevat tunnit. Hoitoajat on ilmoitettava viimeistään edellisen viikon maanantaina klo 12.00. Jos hoitoaikoihin tulee äkillisiä muutoksia, esim. lapsi sairastuu ja viikko on jo lukittu, muutokset ilmoitetaan suoraan varhaiskasvatuspaikkaan.
Mikäli hoitoaikojen ilmoittaminen ei onnistu sähköisesti, esim. suomi.fi -tunnistepalvelussa olevan häiriön vuoksi, hoitoajat voi ilmoittaa hoitopaikkaan muutoin sovitulla tavalla.

ESIOPETUS
Lapsella on velvollisuus osallistua esiopetukseen koulua edeltävänä vuonna. Esiopetus on maksutonta ja esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti koulujen työ- ja loma-aikoja. Esiopetukseen ilmoittaudutaan eAsiointipalvelussa ja esiopetuspaikkaa valittaessa tulee ottaa huomioon kouluunottoalueet. Jos ei ole mahdollista käyttää sähköistä palvelua, lomakkeen voi tulostaa oheisesta linkistä.

SIJOITUS- JA MAKSUPÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO SÄHKÖISESTI 
Mikäli lapsen huoltajalla on voimassaoleva sähköpostiosoite ja hän on antanut suostumuksen lähettää varhaiskasvatusta koskevat päätökset sähköisesti, päätökset lähetetään tiedoksi eAsiointipalvelun kautta. Huoltaja saa ilmoituksen päätöksistä sähköpostiinsa.

Mikäli lapsesi on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa ja olet ilmoittanut sähköpostiosoitteesi, mutta et halua jatkossa päätöksiä sähköisenä, ilmoita siitä lapsesi nykyiseen varhaiskasvatuspaikkaan tai varhaiskasvatuksen toimistoon.

PALVELUSETELI
Yksityiseen varhaiskasvatukseen haettaessa pitää ensin ottaa yhteyttä palveluntuottajaan ja tehdä tämän kanssa palvelusopimus. Sen jälkeen jokaisesta lapsesta pitää tehdä kunnalle palvelusetelihakemus eAsiointipalvelun kautta ja toimittaa tuloselvitys varhaiskasvatustoimistoon tai ilmoittaa, että hyväksyy korkeimman hoitomaksun (=pienin palvelusetelin arvo).