Palveluseteli

Sotkamon sivistystoimen lautakunta on kokouksessaan 7.12.2017 §98 päättänyt muuttaa yksityisen päivähoidon tukimuodon palveluseteliksi 1.8.2018 alkaen.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen haettaessa pitää ensin ottaa yhteyttä palveluntuottajaan ja tehdä tämän kanssa palvelusopimus. Sen jälkeen jokaisesta lapsesta pitää tehdä kunnalle palvelusetelihakemus eAsiointipalvelun kautta ja toimittaa tuloselvitys varhaiskasvatustoimistoon tai ilmoittaa, että hyväksyy korkeimman hoitomaksun (=pienin palvelusetelin arvo).