Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Kun haet lapsellesi varhaiskasvatuspaikkaa yksityiseltä palveluntuottajalta

  1. Ota yhteyttä suoraan yksityiseen palveluntuottajaan (lisätietoa oheisista linkeistä).
  2. Tee palvelusopimus yksityisen palveluntuottajan kanssa (yksityinen palveluntuottaja toimittaa sopimuksen varhaiskasvatuksen toimistoon)
  3. Tee palvelusetelihakemus kunnalle sähköisessä palvelussa jokaisesta lapsesta erikseen (ilmoita hakemuksella sähköpostiosoitteesi ja suostumus, että päätös voidaan lähettää sähköisenä tiedoksesi eAsiointipalveluun).
  4. Toimita tulotietosi Sotkamon varhaiskasvatuksen toimistoon tai ilmoita jo hakemuksella, että suostut korkeimman hoitomaksun määrittelyyn (= pienin palveluseteli)

Tarvittavat tuloselvitykset

Tulotiedot voi lähettää myös sähköpostitse osoitteella paivi.leinonen@sotkamo.fi tai varhaiskasvatus@sotkamo.fi

Tällä hetkellä palveluseteliä käyttävillä perheillä palvelusetelipäätös on voimassa siihen asti, kun lapsi aloittaa esiopetuksen (ellei ole haettu määräajaksi). Mikäli yksityinen hoitopaikka vaihtuu, pitää tehdä uusi palvelusetelihakemus.

Lisätietoja varhaiskasvatus@sotkamo.fi