Kuntastrategia

Kuntastrategian yhteenvetosivu.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan kuntastrategian kokouksessaan 19.12.2017 § 102.

Kuntastrategia määrittää keskeiset linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta ja toimii kunnan arkijohtamisen ja päätöksenteon kulmakivenä.
Kunnan keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset toteuttavat strategiaa. Strategian toteutumista arvioidaan keskeisten mittarien ja indikaattoreiden avulla.
Tärkeänä osana strategiaa on innovatiivisen ja yhteistyötä tekevän kulttuurin rakentaminen.
Muutoksen on saatava kaikki mukaan. Idea-ja osallistumiskanavat laitetaan kuntoon ja saadaan kaikki ideoimaan rohkeasti arki-innovatiivisia ja hullunrohkeitakin ideoita. Strategian käytännön toteuttamisessa tarvitaan vahvaa viestintää.
Tarvitaan rohkeita päätöksiä ja kokeilukulttuuria ja rohkeata asioiden eteenpäin viemistä.

Kuntastrategian kärjet:
1. Kasvava elinvoima
2. Asukkaiden hyvinvointi
3. Resurssien järkevä käyttö

Kuntastrategia 2017-2021