Kuntastrategia

Kuntastrategian yhteenvetosivu.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan kuntastrategian kokouksessaan 19.12.2017 § 102.

Kuntastrategia määrittää keskeiset linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta ja toimii kunnan arkijohtamisen ja päätöksenteon kulmakivenä.
Kunnan keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset toteuttavat strategiaa. Strategian toteutumista arvioidaan keskeisten mittarien ja indikaattoreiden avulla.
Tärkeänä osana strategiaa on innovatiivisen ja yhteistyötä tekevän kulttuurin rakentaminen.
Muutoksen on saatava kaikki mukaan. Idea-ja osallistumiskanavat laitetaan kuntoon ja saadaan kaikki ideoimaan rohkeasti arki-innovatiivisia ja hullunrohkeitakin ideoita. Strategian käytännön toteuttamisessa tarvitaan vahvaa viestintää.
Tarvitaan rohkeita päätöksiä ja kokeilukulttuuria ja rohkeata asioiden eteenpäin viemistä.

Kuntastrategian kärjet:
1. Kasvava elinvoima
2. Asukkaiden hyvinvointi
3. Resurssien järkevä käyttö

Kuntastrategia 2017-2021

 

Sotkamon kunnan strategiaa ollaan parhaillaan päivittämässä. Strategia on voimassa neljä vuotta ja määrittää suuret linjat kunnassa. Valtuusto hyväksyy uuden strategian kokouksessaan 15.12.2021.

Sotkamon kuntastrategiakyselyyn voi vastata osoitteessa: https://link.webropol.com/s/strategiakysely-sotkamonkunta-2021
Kyselyyn voi vastata myös paperilla ja kysely on saatavilla virastotalon infosta ja kirjastosta.

Kyselyyn vastaamalla pystyt vaikuttamaan kunnan tulevaisuuteen. Valtuusto hyödyntää tuloksia strategian laadintatyössä.

Kyselyyn vastaaminen sulkeutuu perjantaina 22.10. klo 15:00.