Kuntastrategia

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan kuntastrategian kokouksessaan 15.12.2021 § 96.

Katso tästä Sotkamon kuntastrategia 2022–2025.

Kuntastrategia määrittää keskeiset linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta ja toimii kunnan arkijohtamisen ja päätöksenteon peruskivenä.
Kunnan keskeiset suunnitelmat, ohjelmat ja linjaukset sekä talousarvio toteuttavat strategiaa.
Strategian toteutumista arvioidaan keskeisten mittarien ja indikaattoreiden avulla.
Tärkeänä osana strategiaa ovat innovatiivisuus ja yhteistyö.
Tarvitaan kokeilukulttuuria ja rohkeata asioiden eteenpäin viemistä.
Strategian käytännön toteuttamisessa tarvitaan vahvaa viestintää.

Kuntastrategian kärjet:
1. Hyvinvointi edellä huomiseen
2. Elinvoiman vastuullinen vahvistaminen
3. Sujuvan saavutettavuuden Sotkamo

Aiemmat kuntastrategiat:
Kuntastrategia 2017–2021