Kuntastrategia

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan kuntastrategian kokouksessaan 15.12.2014 § 97.
Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Kuntastrategia on valtuuston keskeisin väline kunnan toiminnan ja talouden pitkäjänteisessä johtamisessa.
Kuntastrategia tarkistetaan jokaisen valtuustokauden aikana.

Sotkamon kuntastrategiassa huomioidaan:
1. elinympäristön ja elinvoiman kehittäminen (elinvoima)
2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen sekä palvelutavoitteet (peruspalvelut)
3. arjen sujuvuus ja kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen (arjen sujuvuus)
4. resurssit ja talous (toimintaedellytykset)

Lisäksi strategialla vaikutetaan kunnan omistaja- ja henkilöstöpolitiikkaan sekä turvataan kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Kuntastrategia perustuu arvioon kunnan nykytilanteesta sekä toimintaympäristön muutosten vaikutuksista kunnan toimintaan ja tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategian toteutumista arvioidaan ja seurataan vuosittain osana kunnan toiminnan suunnitteluprosesseja. Kuntastrategia ohjaa kunnan talousarvion ja -suunnitelman laadintaa.

Sotkamon kunnan kuntastrategia