Eräiden viranomaisten ja muiden tahojen ilmoitusvelvollisuus avun tarpeessa olevasta eläimestä

1.1.2024 voimaan tulleessa Eläinten hyvinvointilaissa lisätään eräiden tahojen ilmoitusvelvollisuutta.

Lain 88 §:ssä säädetään tiettyjen tahojen palveluksessa tai luottamustoimessa taikka vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan velvollisuudesta ilmoittaa valvontaviranomaiselle, jos hän on tehtävässään saanut tietää avun tarpeessa olevasta eläimestä.

Ilmoitus on tehtävä viipymättä eivätkä salassapitosäännökset estä ilmoituksen tekemistä.

Näitä tahoja ovat                     

1) lomituspalvelu ja sijaisapu
2) keinosiementäjä
3) sosiaali- ja terveydenhuolto ja näiden palvelujen tuottaja
4) terveydenhuollon ammattihenkilö
5) Hätäkeskusyksikkö
6) palo- ja pelastustoimi
7) Rajavartiolaitos
8) ulosottoviranomainen
9) seurakunta ja muu uskonnollinen yhdyskunta, rippiin tai muuhun sielunhoitoon liittyvää salassapitovelvollisuutta on kuitenkin noudatettava.

Myös muu kuin em. henkilö voi ilman velvoitetta tehdä vastaavan ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä. Valvontaviranomaisella on vaitiolovelvollisuus salassa pidettävästä tiedosta.

Kainuun ympäristöterveyspalvelujen alueella (Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi) nämä ilmoitukset tulee osoittaa valvontaeläinlääkäreille. Vapaamuotoisen ilmoituksen voi tehdä

  • sähköpostilla valvontaelainlaakarit@sotkamo.fi tai
  • puhelimitse Aila Rauatmaa p. 044 7100892 tai Tarja Lipponen p. 040 1495599

Lisätietoja
Kainuun ympäristöterveyspalvelut
valvontaeläinlääkäri Aila Rauatmaa, aila.rauatmaa@sotkamo.fi, 0447100892

Ajankohtaista

Tuotantoeläinten pitoa koskevia uusia vaatimuksia

1.1.2024 voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista tuo uusia vaatimuksia useimpien eläinten pitäjille. Lisäksi osa toime…

Eläintenpitoa koskevia uusia vaatimuksia

1.1.2024 voimaan tuleva laki eläinten hyvinvoinnista tuo uusia vaatimuksia useimpien eläinten pitäjille. Lisäksi osa toime…

Kainuussa ei ole edelleenkään todettu taudinaiheutuskyvyltään vakavaa lintuinfluenssavirusta -tilannetta seurataan tarkasti

Kainuussa ei ole todettu korkeapatogeenista lintuinfluenssavirusta maanantaina 8.8. Sotkamosta löytyneestä kuolleesta linn…