Näkymä Naapurinvaaran louhelta kohti Nuasjärveä.

Elinvoimahankkeet

Tällä sivulla kerrotaan elinvoimaan liittyvistä hankkeista, joissa Sotkamo on pääasiallinen hanketoimija tai vahvasti mukana toteuttamassa hanketta esimerkiksi omavastuuosuudella.

Matkailuhankkeet

Arctic Lakeland Charter -hanke keskittyy kehittämään charter eli tilauslentoliikennettä ulkomailta Arctic Lakeland-matkailualueelle. Alueen vahvuuksia lentoliikenteen kehittämisen näkökulmasta ovat mm. kansainvälisesti houkutteleva matkailualue ja markkinoilla uusi kohde, laadukas matkailuinfrastruktuuri ja lentoaseman läheisyys. Arctic Lakeland on tiivis matkailualue, jossa matkailijoille tarjottavat palvelut ovat lähellä tosiaan, omaavat kilpailukykyiset hinnat ja ovat auki ympärivuotisesti. Lisäksi tuotteet, paketit sekä yhteistyökumppanuudet ovat jo olemassa, mutta niitä tulisi kehittää tietyille päämarkkinoille sekä charter-tuotantoon ja tuoda etenkin olemassa oleva tarjonta esille.

 

Hankkeen päätavoitteena onkin Charter tilauslentoliikenteen käynnistäminen Arctic Lakeland -alueelle yhteistyössä charter toimijoiden kanssa. Tavoitteena on myös charter tuotteiden kehittäminen vastamaan kansainvälistä uutta kysyntää.

 

Hankeaika on 1.8.2023 – 31.7.2026. Hanketta rahoittavat Kainuun Liitto (EAKR), Sotkamon kunta, Kajaanin kaupunki sekä Kuhmon kaupunki. Kokonaisbudjetti on 632 400 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta 505 900 € (80 %) ja Sotkamon kunnan, Kajaanin kaupungin ja Kuhmon kaupungin omarahoitusosuutta yhteensä 126 500 € (20 %). Hankeen päätoteuttajana toimii Sotkamon kunta ja osatoteuttajina Kajaanin kaupunki ja Kuhmon kaupunki.

 

Ryhmähankkeessa haetaan ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Keskiössä ovat mm. Arctic Lakeland -yhteismarkkinoinnin tiivistäminen resurssiviisaan suunnittelun kautta, kysyntälähtöisen matkailutarjonnan lisääminen ja digitalisaation hyödyntäminen monipuolisesti.

 

Hankeaika on 1/2023 – 12/2025. Hanketta rahoittavat Kainuun Liitto (EAKR), Kajaanin ammattikorkeakoulu, Sotkamon, Hyrynsalmen ja Puolangan kunnat sekä Idän Taiga ry. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 949 794 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta 1 559 836 €. Hankkeen päätoteuttajana toimii Kajaanin ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Sotkamon, Hyrynsalmen ja Puolangan kunnat sekä Idän Taiga ry.

 

Vuokatti Destinaatio -hankkeessa tavoitteena oli luoda uutta vetovoimaa alueelle tehostamalla digimarkkinoinnin toimenpiteitä ja tuottamalla virtuaalimatkailuun sisältöä sekä kehittäen välineitä sähköiseen myyntiin ja tiedolla johtamiseen. Tiedolla johtamisen työkaluilla pystytään tekemään alueella kysyntään perustuvia toimenpiteitä ja tavoitteena oli koko matkailualueen mahdollisimman tuloksellinen ja tehokas toiminta digityökaluilla.

 

Hankkeen toimenpiteet jakautuivat kolmeen työpakettiin

 • Paketti 1 oli tiedolla johtaminen. Työpaketin toimenpiteinä olivat ostopalveluina tiedolla johtamisen työkalut, joilla selvitettiin muun muassa, mistä matkailijat saapuvat alueelle ja kuinka paljon ja millaisia palveluita he käyttävät.
 • Paketti 2 käsitteli digitaalisuutta. Työpakettiin kuului sähköisten markkinointialustojen tietosisältöjen täydentäminen alueen matkailukohteilla sekä digitaalisen palveluesitteen tuottaminen ja online myyntialustojen testaaminen. Kokonaisuuteen kuului lisäksi online myyntiworkshopien järjestäminen sekä tarinallistettujen virtuaalikierrosten tuottaminen matkailijoiden käyttöön Sotkamo-Vuokatti alueella.
 • Paketti 3 oli digitaalisuuden hyödyntäminen alueen kotimaan markkinoinnissa. Toimenpiteinä oli luoda houkuttelevia kampanjoita sosiaaliseen mediaan sekä muihin digikanaviin.

Hankeaika oli 1.6.2021 – 31.7.2023. Hanketta rahoittivat Kainuun Liitto (EAKR) ja Sotkamon kunta. Kokonaiskustannukset olivat 223 992 €, josta Sotkamon kunnan omarahoitusta vuonna 2021 10 000 €, vuonna 2022 20 000 € ja vuonna 2023 14 799 €.

 

Hankkeen tarkempi kuvaus Eura2014-järjestelmässä.

Vuokatti Destinaatio -hankkeen loppuraportti (PDF)

Sotkamon kunnan hallinnoimassa hankkeessa kasvatettiin alueen tunnettuvuutta ympärivuotisesti monipuolisena matkailukohteena kv-matkailijoiden keskuudessa. Hanke kehitti matkailuyrittämisen toimintaympäristöä kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi. Hankkeen teemoina olivat perhe-, leirikoulu-, hyvinvointi- ja terveys sekä liikunta- ja urheilumatkailu. Hankkeen kv-kohdealueet olivat Aasia (erityisesti Kiina ja Japani), Keski-Eurooppa (erityisesti saksankieliset alueet) sekä Venäjä ja IVY-maat. Hankkeessa tehtiin tuotteistamista, paketointia sekä kv-markkinointia kv-kohdealueiden tarpeita vastaavasti.

 

Hanketta rahoittivat Kainuun Liitto (EAKR), Sotkamon kunta, Kajaanin kaupunki, Vuokatin matkailukeskus Oy sekä Oulujärven Jättiläiset. Hankkeen toteutusaika oli 1.1.2017 – 31.12.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2 305 530 euroa, josta EAKR-tuen osuus 1 729 149 euroa (75 %) ja Sotkamon kunnan, Kajaanin kaupungin ja VMK Oy:n omarahoitusosuus yhteensä 576 381 euroa (25 %).

Hankkeen tarkempi kuvaus Eura2014 -järjestelmästä.

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv. matkailuun

Muut hankkeet

Vuokatin liikuntaekosysteemi tarjoaa kehitys- ja testausympäristön liikuntateknologia-alan yrityksille. Ympäristö ja osaajien verkosto tarjoavat huomattavia mahdollisuuksia liikuntateknologian kehittämisessä.

SportTech Center Vuokatti -hankeen tavoitteena on edistää Vuokatin roolia teknologian ja urheiluinnovaatioiden keskuksena, jossa on ainutlaatuinen ympäristö elää, kehittää ja yrittää.

Vuokatti SportTech Centerinä tarjoaa

 • inspiroivan ympäristön, jossa teknologia, asiantuntemus, innovaatiot, testaustoiminta, urheilu ja upea suomalainen luonto limittyvät saumattomasti toisiinsa ja
 • dynaamisen ympäristön, jossa liikunta- ja teknologia-alan ammattilaiset voivat yhdessä luoda tulevaisuuden tuote ratkaisuja.

Tämän hetken Vuokatin liikuntaekosysteemin ja sen lähiympäristö muodostavat

 • koulutusketjun toiselta asteelta tohtoriksi
 • yli 600 Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian opiskelijaa
 • yli 300 liikunta-alan opiskelijaa
 • yli 1500 tieteentekijää ja ICT-alan ammattilaista
 • satoja alueella vierailevia huippu-urheilijoita

Se tarjoaa testaus-, innovaatio-, tuotekehitys- ja tutkimusympäristön.

SportTech Center Vuokatin tavoitteet ovat

 • Vuonna 2027 Vuokatti on maailmalla tunnettu ja tunnustettu ICT- ja SportTech-alan tuotekehitys- ja testauskeskus,
 • Vuokatti saa innovaatiot ja menestystarinat maailmalle ja
 • Vuoteen 2027 mennessä Vuokatissa on 7 uutta teknologia-alan yritystä, 72 teknologia-alan työntekijää, 160 uutta kuntalaista ja 74 uutta koululaista.