Vaalit.fi

Europarlamenttivaalit 2024

Jokainen täysi-ikäinen kansalainen voi äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänestys on mahdollista missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.
Vaalipäivänä äänestät vain postitse saamasi äänioikeusilmoituksen mukaisessa paikassa. Ennakkoäänestys kotimaassa on 29.5.–4.6.2024 ja vaalipäivä on 9.6.2024

Ennakkoäänestys 29.5.-4.6.2024

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:

1. Kunnanviraston kahvio

Markkinatie 1, 88600 Sotkamo

ke–pe 29.5–31.5. klo 9.00–17.00,
la 1.6. klo 10.00–13.00
su 2.6. klo 11.00–14.00
ma 3.6. klo 9.00‒17.00 ja
ti 4.6. klo 9.00–20.00.  

Äänestyspaikka on esteetön.

2. Tori

Osuuspankin talo, Kainuuntie 22, 88600 Sotkamo

ke–pe 29.5.–31.5. klo 9.00‒14.00 ja
ma‒ti 3.6.–4.6. klo 9.00‒14.00.  

Äänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla kaltevuudeltaan 11 % luiskaa käyttäen. Ulko-oven vapaa leveys 730 mm.

3. Vuokatin urheilutalo

Käpykuja 17, 88610 Vuokatti

la 1.6. klo 13.00–16.00 ja
su 2.6. klo 10.00–13.00.

Äänestyspaikka on esteetön.

4. Liikkuva ennakkoäänestyspaikka (äänestysbussi)

LAUANTAI 1.6.2024

9.00–10.00 Tipasojan kylätalo Tipsakka, Tipasojantie 71
10.30–11.00 Ontojoki, Kuhmontie, kylätaajaman levike
12.00–12.30 Lykintö, Sapsoperäntie, Suonenvaarantien risteys
13.00-13.30 Sapsoperän kylätalo, Sapsoperäntie 107
14.30-15.00 Sumsa, Sumsantie, Lehtolantien risteys

SUNNUNTAI 2.6.2024       

9.00–10.00 Heinis, Petäjävaarantie 11
10.30–11.30 Suovaara, Viertola, Suovaarantie 57
12.00–13.00 Paakki, Paakkitalo, Alatalontie 2
14.00–15.00 Pohjavaara, Pohjavaaran koulu, Pohjavaarantie 155             

MAANANTAI 3.6.2024

9.00–9.30 Juurikkalahti, Ekokympin aluekeräyspiste, Nurmestie 104
10.00–10.30 Maanselkä, Komulanlammentie 2a
11.00–11.30 Vaarankylä, Vesikkotie, Rönkön levike
12.00–12.30 Tuhkakylä, Jormasjärventie 2
13.30–14.00 Tarvaisen kauppa, Laakajärventie 206
15.00–15.30 Kontinjoen koulu, Kontinjoentie 6a

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään ti 28.5.2024 klo 16.00 mennessä kunnanvirastolle, os. Keskusvaalilautakunta, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo, puh. 08 615 5811.

Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton.

Vaalipäivän äänestyspaikat

Sunnuntaina 9.6.2024 klo 9.00–20.00

001 Akkoniemi, Sotkamon lukio, Akkoniementie 25, käynti virastotalon puolelta

002 Kirkonkylä, Tiilikankaan päiväkoti, Tiilikankaantie 1

003 Vuokatti, Vuokatin urheilutalo, Käpykuja 17

004 Naapurinvaara, Naapurinvaaran koulu, Kotikuja 1b

Lisätietoja

Keskusvaalilautakunnan sihteeri toimistopäällikkö Päivi Huotari

Keskusvaalilautakunnan 2. sihteeri maaseutupäällikkö Jari Korhonen

Huotari Päivi

Toimistopäällikkö

Keskusvaaliltk:n sihteeri, tontit, Snowpolis