Esiopetus

Lapsella on velvollisuus osallistua kunnalliseen maksuttomaan esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetusta järjestetään 6 -vuotiaille päiväkotien esiopetusryhmissä. Esiopetuksen suorittaminen tallennetaan valtakunnalliseen Koski -tietovarantoon.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan pääsääntöisesti eAsiointipalvelussa sähköisesti. Mikäli se ei ole mahdollista, voi käyttää paperilomaketta tai jättää ilmoituksen puhelimitse, p. 044 750 2230 tai sähköpostilla. Ilmoittautuessa esiopetukseen, jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, muista täyttää myös varhaiskasvatushakemus (hoitomuodoksi valitse 4 = esik. osapäivähoito).

Oppilaaksiottoalueet tulee ottaa huomioon esiopetuspaikan valinnassa.

Lapsemme esiopetuksessa -lomake = vanhemmat ottavat sen täytettynä mukaan ensimmäiselle tutustumiskäynnille esiopetuspaikkaan.

Matkalla%20metsään

Lisätietoja
Kasvatusjohtaja Ville Manninen / 044 750 2298
Kontinjoen päiväkoti / 044 750 2299
Käpymetsän vuoropäiväkoti / 044 750 2730
Tiilikankaan päiväkoti / 044 750 2729
Päiväkoti Satuvakka / 044 750 2194
Leivolan päiväkoti / 044 750 2785

Sotkamon kunta on mukana 2-vuotisessa esiopetuksen kokeilussa, joka koskee 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia.  Kokeilu perustuu koeasetelmaan, joten kunnat eivät ole voineet hakeutua siihen itse, vaan valinta on tapahtunut kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla. Kokeilu päättyy 31.5.2024.

Kuntia, joissa järjestetään kaksivuotista esiopetusta, on 105. Näiden kuntien lisäksi on valittu kokeilukuntia, jotka eivät järjestä kaksivuotista esiopetusta, mutta toimivat verrokkikuntina. Kokeiluun kuuluvat 2016 ja 2017 syntyneet lapset ja kokeilu päättyy 31.5.2024.

Kokeilua järjestävät esiopetuksen toimipaikat valitsi OKM 9.4.2021 ja päätös tuli Sotkamoon 12.4.2021. Verrokkiryhmään kuuluvien lasten osalta varhaiskasvatus järjestetään varhaiskasvatuslain mukaisena toimintana, joten heidän huoltajiltaan ei tarvittu toimenpiteitä.

Kokeiluun osallistuville lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa nykyisen yksivuotisen esiopetuksen tavoin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu kaksi vuotta kestävään kokeilutoimipaikassa järjestettyyn esiopetukseen tai saavuttaa kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteet muulla tavoin.

Kokeilussa on mukana Tiilikankaan päiväkoti sekä Käpymetsän vuoropäiväkoti, muiden päiväkotien osalta 2016 ja 2017 syntyneet lapset kuuluvat verrokkiryhmiin.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun toteutumista OKM selvittää seuraamalla ja arvioimalla kokeilun toimeenpanoa, kohdejoukkoa, kokeilun pedagogisia ja toiminnallisia käytäntöjä sekä kokeilun opetussuunnitelman perusteita ja paikallisia opetussuunnitelmia. Kokeilukunta osallistuu myös ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Tutkimushankkeella saatua tietoa käytetään valtakunnallisen päätöksenteon pohjana.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun tarkoituksena on

  • vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa
  • kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta
  • selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita
  • selvittää perheiden palveluvalintoja
  • saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa.

Lisätietoja kokeilusta
https://minedu.fi/kaksivuotisen-esiopetuksen-kokeilu.
Kysymyksiä ja vastauksia
https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-esiopetuskokeilusta

Lisätietoja asiasta
Ville Manninen
Kasvatusjohtaja
044 750 2298