Sotkamon kunnan logo

Kunnanvaltuuston kokous 27.2.2024 klo 17 alkaen

Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnanvirastolla kunnanvaltuuston istuntosalissa tiistaina 27.2.2024 klo 17.00 alkaen.

Ennen kokouksen alkua esittäytyy Kainuun pelastusjohtaja Juha Saario.

Asialista on nähtävänä kunnan ilmoitustaululla ja esityslista kokonaisuudessaan kunnan kotisivuilla (Dynasty tietopalvelu).


Kunnanvaltuuston kokousta voi seurata Sotkamon kunnan YouTube –kanavalta.

Valtuuston kokouksen pöytäkirjan nähtävänäpito

Kokouksesta laadittu allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäville kunnan verkkosivuille viimeistään 4.3.2024.

Sotkamossa 22.2.2024

Unto Väisänen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja