Lukion ja kirjaston uudisrakennuksen hankesuunnittelusta

Lukion ja kirjaston hankesuunnittelu eteni sovitun aikataulun mukaisesti ja hankesuunnittelutyöryhmä sai työnsä päätökseen kesäkuussa. Mukana työryhmässä oli viranhaltijoita sivistyksen toimialalta, tekniseltä toimialalta ja käyttäjien edustus. Työryhmän työskentely jakautui myös alatyöryhmiin, jotka työskentelivät sekä erikseen että yhdessä. Tilojen yhteiskäyttöä kartoitettiin myös kansalaisopiston, nuorisotoimen, musiikkiopiston ja kulttuuritoimen kohdalta. Mukana suunnittelussa oli myös ulkopuolisia teknisiä asiantuntijoita. Käyttäjien näkökulmaa kysyttiin lukion osalta Fountain Parkin tekemän nettikyselyn kautta jo aiemmin; siinä tuli esille kuntalaisten toiveita myös rakennuksen monikäyttöisyydestä. Tämän hankesuunnittelun aikana kysyttiin tarpeita ja toiveita myös lukion opiskelijoilta, nuorisovaltuustolta, nuorisotoimen asiakkailta ja kirjaston käyttäjiltä.

Uudisrakennukseen tullaan sijoittamaan lukio ja kirjasto. Yhteisiä tiloja käyttävät myös kansalaisopisto ja liikuntatoimi sen osana sekä kulttuuritoimen palvelut mahdollisuuksien mukaan. Lukion B-siipeä remontoidaan siten, että siellä voidaan järjestää pääosin nuorisotoimen palveluita ja musiikkiopiston toimintaa. Nykyisen kirjastorakennuksen, Asema 13:n nuorisotilan ja Niemelän talon käytöstä tehdään päätökset erikseen.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma käsiteltiin ja hyväksyttiin ensin sivistystoimen lautakunnassa 16.6.2021 ja lopullisesti kunnanhallituksessa 29.6.2021. Suunnitelma on kokonaisuudessaan nähtävissä päätösasiakirjojen liitteenä kunnan www-sivuilla.

Varsinaisen suunnittelun kilpailutus alkaa elokuussa 2021. Kustannusarvio on 7,3 milj. euroa, johon ei sisälly ulkoalueiden eikä paikoitusalueen muutoksia, väistötilojen eikä purettavien osien kustannuksia. Alustavan aikataulun mukaan rakennus olisi käyttövalmis vuoden 2024 syksyllä.

Harri Helenius
tekninen johtaja
Merja Ojalammi
sivistysjohtaja