Sotkamon kunnan osallistuvan budjetoinnin ensimmäinen vaihe käynnistyy nyt

Sotkamon kunnan osallistuvan budjetoinnin teemana tänä keväänä ovat lapset ja nuoret.

Osallistuva budjetointi toteutetaan kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen vaihe käynnistyy nyt. Ideointivaihe on käynnissä 11.-31.3 ja sen aikana kaikki kuntalaiset saavat esittää ideoita lasten ja nuorten elinympäristön, terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ideoiden tulee sopia kunnan budjettiin (8000€) ja olla kunnan toteutettavissa. 

Seuraavassa vaiheessa ideat siirtyvät asiantuntijoiden kehittämisvaiheeseen. Kolmannessa vaiheessa lapset ja nuoret pääsevät äänestämään parasta ideaa. 

Linkki kyselyyn

Lisätietoja Kukka-Maaria Pyykönen 0406806711 ja Piia Määttä 0447502643