Rauramonlammen alueella kunnostustöitä

Pirttijärven ja Kainuuntien väliin rajautuvalla lammella kunnostustöitä 19.3.2024 alkaen.

Sotkamon kunta on saanut Kainuun ELY ‐keskukselta avustusta  Rauramonlammen ja sen viereisen vesialueen kunnostamiseksi. 
Toimenpiteillä parannetaan vesistön tilaa ja alueen yleistä viihtyvyyttä. Kesällä 2023 vesialueelta poistettiin kasvillisuutta ja 19.3.2024 alkaen alueen rantoja tullaan ruoppaamaan vesialueen avartamiseksi. Työt kestävät arviolta kaksi viikkoa. Pahoittelemme asukkaille ja alueella liikkuville aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Teija Härkönen / Sotkamon kunta

teija.harkonen(a)sotkamo.fi, p. 044 750 2179