Vesihuoltolaitos

Sotkamon kunta varautuu mahdollisesta sähköpulasta johtuviin sähkökatkoihin. Pyrimme tuottamaan Sotkamon kunnan palvelut mahdollisista sähkökatkoista huolimatta normaaliin tapaan.
Tälle sivulle on koottu vesihuoltolaitoksen ohjeita sähkökatkoksen varalle.

Vesihuoltolaitoksen toimintaohjeet sähkökatkon sattuessa

 • Varatkaa etukäteen talousvettä noin 6 tunnin tarpeeseen. Henkilöä kohden tarve on noin 6-10 litraa/vuorokausi.
 • Kun sähkökatko on päällä, välttäkää veden laskemista viemäriverkostoon.
 • Vettä on saatavilla rajallinen määrä, joten ottakaa vain tarvitsemanne määrä.
 • Vesi tulee vapaalla paineella, joten vesihanasta todennäköisesti tulee vettä, jos häiriön kesto rajoittuu 2-6 tuntiin. Vesi on myös juomakelpoista, sakkaa voi esiintyä verkostopaineen muuttumisen vuoksi.
 • Vesilaitos käyttää sähköä veden pumppaamiseen sekä veden verkostopaineen ylläpitämiseen, joten sähkökatkon sattuessa ne kotitaloudet, joiden vesijohtoverkoston alueella on paineenkorotusasemia, jäävät vedettömiksi. Nämä alueet ovat pääsääntöisesti haja-asutusalueella.
 • Pääsääntöisesti viemärilinjat ovat nk. viettoviemäreitä, mutta jätevedet johdetaan jäteveden pumppaamoihin ja pumppaamoiden kapasiteetti on rajallinen. Sähkökatkon aikana pumppaamoiden pumput eivät toimi ja pumppaamoiden täyttyessä jätevesi johtuu ylivuotojen kautta luontoon.
 • Käsihygieniaan kannattaa varata desinfiointiainetta tai desinfiointipyyhkeitä.

Sähkökatkon aikana välttäkää seuraavia toimintoja, jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei ylikuormittuisi:

 • Suihkussa käyminen
 • WC-huuhtelu
 • Käsitiskien tiskaaminen
 • Astian- ja pyykinpesukoneiden käyttö

Lue Vesihuoltolaitoksen tiedotteet tarkemmin verkkosivuilta. Sotkamon vesihuoltolaitos 

Kaukolämpö

Kaukolämmöllä lämpiävissä kohteissa vesi voi olla polttavan kuumaa sähkökatkojen aikana.