Perusopetus

Sotkamon kunnan opetustoimessa on 7 peruskoulua, 6 alakoulua ja yksi yläkoulu. Lukuvuoden 2022-2023 alkaessa peruskoulun luokilla 1-6 on yhteensä 678 oppilasta ja 7-9 luokilla on 347 oppilasta.

Jokaiselle peruskoululle on määritelty oma oppilasalue. Oppilaan lähin koulu on se koulu, jonka oppilasalueella hän asuu. Oppilas voi hakeutua myös muuhun kuin oman kouluunottoalueensa kouluun. Kunnalla ei tällöin ole kuljetusvelvollisuutta.

Varautuminen sähkökatkoihin

Perusopetuksen varautuminen ja toimintaohjeet sähkökatkoksiin 19.12.2022