Perusopetus

Sotkamon kunnan opetustoimessa on 8 peruskoulua, 7 alakoulua ja yksi yläkoulu. Peruskoulun luokilla 1-6 lukuvuonna 2014-2015 on yhteensä 687 oppilasta ja 7-9 luokilla on 345 oppilasta.

Jokaiselle peruskoululle on määritelty oma oppilasalue. Oppilaan lähin koulu on se koulu, jonka oppilasalueella hän asuu. Oppilas voi hakeutua myös muuhun kuin oman kouluunottoalueensa kouluun. Kunnalla ei tällöin ole kuljetusvelvollisuutta.