Perusopetus

Sotkamon kunnan opetustoimessa on 7 peruskoulua, 6 alakoulua ja yksi yläkoulu. 20.9.2018 tehdyn tilaston mukaan lukuvuonna 2018-2019 peruskoulun luokilla 1-6 on yhteensä 683 oppilasta ja 7-9 luokilla on 343 oppilasta.

Jokaiselle peruskoululle on määritelty oma oppilasalue. Oppilaan lähin koulu on se koulu, jonka oppilasalueella hän asuu. Oppilas voi hakeutua myös muuhun kuin oman kouluunottoalueensa kouluun. Kunnalla ei tällöin ole kuljetusvelvollisuutta.