Perusopetus

Sotkamon kunnan opetustoimessa on 7 peruskoulua, 6 alakoulua ja yksi yläkoulu. Peruskoulun luokilla 1-6 lukuvuonna 2017-2018 on yhteensä 675 oppilasta ja 7-9 luokilla on 321 oppilasta.

Jokaiselle peruskoululle on määritelty oma oppilasalue. Oppilaan lähin koulu on se koulu, jonka oppilasalueella hän asuu. Oppilas voi hakeutua myös muuhun kuin oman kouluunottoalueensa kouluun. Kunnalla ei tällöin ole kuljetusvelvollisuutta.