Perusopetus

Sotkamon kunnan opetustoimessa on 7 peruskoulua, 6 alakoulua ja yksi yläkoulu. Lukuvuoden 2023-2024 alkaessa peruskoulun luokilla 1-6 on yhteensä 382 oppilasta ja 7-9 luokilla on 356 oppilasta.

Jokaiselle peruskoululle on määritelty oma oppilasalue. Oppilaan lähin koulu on se koulu, jonka oppilasalueella hän asuu. Oppilas voi hakeutua myös muuhun kuin oman kouluunottoalueensa kouluun. Kunnalla ei tällöin ole kuljetusvelvollisuutta.

Varautuminen sähkökatkoihin

Perusopetuksen varautuminen ja toimintaohjeet sähkökatkoksiin 19.12.2022