Perusopetuksen hankkeet

 • Sitouttava kouluyhteisötyö 31.12.2023 saakka (OKM) – yhteishanke Kuusamon kanssa

  • tavoitteena on kehittää koulun toimintakulttuuria yhteisöllisempään ja vuorovaikutteisempaan suuntaan sekä tehostaa oppilaan tukemista matalalla kynnyksellä ml. kodit ja verkostot.
 • Kainuun harrastamisen malli 4, 31.7.2024 saakka (PSAVI) – yhteishanke Kajaanin kanssa

  • tavoitteena mahdollistaa nuorille ja lapsille eri harrastuksia. Kainuussa otetaan huomioon moniosaaminen kuntien välillä. Tavoitteena lisätä yhteistyötä Kainuun kuntien sekä kuntaorganisaation välillä.
 • Koronarajoitustoimien vaikutusten tasoittaminen 2023-2024 (OKM)

  • tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen sekä muun tuen järjestäminen ja oppilaanohjauksen vahvistaminen niille oppilaille, joilla opetuksen järjestäjä arvioi koronaepidemian vaikutusten vuoksi olevan puutteita opetussuunitelman perusteiden mukaisten osaamistavotteiden osalta.
 • TOKI-hanke –tuki, oppiminen, kehittäminen, inkluusio 2022-2023 (OPH) -yhteishanke Kajaanin kanssa

  • TOKI-hanke on Opetushallituksen rahoittama koko Kainuun laajuinen esi- ja perusopetuksen hanke. TOKI-hankkeella tavoitellaan inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamista luomalla yhteinen ja yhtenäinen tuen toimintakulttuuri ja lapsen tuen malli Kainuun esi- ja perusopetukseen. Malli luodaan varhaiskasvatuksen toimintamallin jatkumona. Lisäksi hankeen puitteissa järjestetään koulutusta esi- ja perusopetuksen henkilöstölle esiin tulevien tarpeiden mukaan. 

 • Eheä alkuopetus 2022-2023 (OKM)

  • tavoitteena luoda oppilaalle tasa-arvoa tukeva, eheä digitaalinen oppimispolku, joka edistää oppilaan itsetuntemusta, myönteistä minäkuvaa ja vahvistaa oppilaan kykyä toimia taitavana median käyttäjänä.
 • Koulun kerhotoiminnan kehittäminen XIV 2022-2023 (OPH)

  • tavoitteena kehittää ja vahvistaa olemassa olevaa kerhotoimintaa. Sotkamon kunta on valittu keväällä 2021 UNICEFin Lapsiystävällinen kunta toimintamalliin. Toimintamallin kautta kunta haluaa kehittää lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteiden tunnistamista, osallisuuden vahvistamista sekä harrastamisen tukemista.
 • Liikkuva koulu – TARMOKAS -hanke 2022-2023 (AVI)

  • Liikkuva -koulu toiminnan entistä vahvempi organisointi uuden koulun rakentamisvaiheessa ja vanhan koulun purkamisaiheessa.
  • oppilaiden osallisuuden edistäminen
  • opetustilojen muokkaaminen
 • Erityisopetuksella laadullista ja määrällistä tasa-arvoa 2023-2024 (OKM)

  • Erityisopetuksen laadullisen ja määrällisen tasa-arvon kehittäminen kuntamme eri kouluissa.
  • taataan oppilaille tasa-arvoinen ja laadukas opetuksen ja koulunkäynnin tuki koko kunnassa riippumatta oppilaan asuinpaikasta.
 • Kainuun yrittäjyyskasvatusstragegia