Perusopetuksen hankkeet

 • Sitouttava kouluyhteisötyö 31.12.2023 saakka (OKM) – yhteishanke Kuusamon kanssa

  • tavoitteena on kehittää koulun toimintakulttuuria yhteisöllisempään ja vuorovaikutteisempaan suuntaan sekä tehostaa oppilaan tukemista matalalla kynnyksellä ml. kodit ja verkostot.
 • Kainuun harrastamisen malli 3, 31.7.2023 saakka (PSAVI) – yhteishanke Kajaanin kanssa

  • tavoitteena mahdollistaa nuorille ja lapsille eri harrastuksia. Kainuussa otetaan huomioon moniosaaminen kuntien välillä. Tavoitteena lisätä yhteistyötä Kainuun kuntien sekä kuntaorganisaation välillä.
 • Koronarajoitustoimien vaikutusten tasoittaminen 2021-2022 (OKM)

  • tavoitteena parantaa lasten ja nuorten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä sekä tuen toteuttamista
 • Ehkäisevän yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen Sotkamossa 2021-2022 (OKM)

  • Sotkamossa toteutettiin esiselvitys lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisestä. Hankkeen avulla selkeytetään oppilashuollon toimintatapoja ja kehitetään ennaltaehkäisevää yhteisöllistä oppilashuoltoa.
 • TOKI-hanke –tuki, oppiminen, kehittäminen, inkluusio 2022-2023 (OPH) -yhteishanke Kajaanin kanssa

  • TOKI-hanke on Opetushallituksen rahoittama koko Kainuun laajuinen esi- ja perusopetuksen hanke. TOKI-hankkeella tavoitellaan inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamista luomalla yhteinen ja yhtenäinen tuen toimintakulttuuri ja lapsen tuen malli Kainuun esi- ja perusopetukseen. Malli luodaan varhaiskasvatuksen toimintamallin jatkumona. Lisäksi hankeen puitteissa järjestetään koulutusta esi- ja perusopetuksen henkilöstölle esiin tulevien tarpeiden mukaan. 

 • Eheä alkuopetus 2022-2023 (OKM)

  • tavoitteena luoda oppilaalle tasa-arvoa tukeva, eheä digitaalinen oppimispolku, joka edistää oppilaan itsetuntemusta, myönteistä minäkuvaa ja vahvistaa oppilaan kykyä toimia taitavana median käyttäjänä.
 • Koulun kerhotoiminnan kehittäminen XIV 2022-2023 (OPH)

  • tavoitteena kehittää ja vahvistaa olemassa olevaa kerhotoimintaa. Sotkamon kunta on valittu keväällä 2021 UNICEFin Lapsiystävällinen kunta toimintamalliin. Toimintamallin kautta kunta haluaa kehittää lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteiden tunnistamista, osallisuuden vahvistamista sekä harrastamisen tukemista.