Perusopetuksen hankkeet

 • Esi- ja perusopetuksen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen 2020-2021 (OKM)

  • tavoitteena parantaa lasten ja nuorten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä sekä tuen toteuttamista.
 • Dialogia digitaalisesti Kainuussa (DiDiKa) 31.7.2022 saakka (OPH) -yhteishanke

  • tavoitteena luoda Kainuun opetusalan oppimisympäristö vahvistamalla kuntarajat ylittävää yhteistyötä osaamisen kehittämiseksi ja jakamiseksi sekä yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi.
 • Sitouttava kouluyhteisötyö 31.7.2023 saakka – yhteishanke Kuusamon kanssa

  • tavoitteena on kehittää koulun toimintakulttuuria yhteisöllisempään ja vuorovaikutteisempaan suuntaan sekä tehostaa oppilaan tukemista matalalla kynnyksellä ml. kodit ja verkostot.
 • Kainuun harrastamisen malli 2, 30.6.2022 saakka (PSAVI) – yhteishanke Kajaanin kanssa

  • tavoitteena mahdollistaa nuorille ja lapsille eri harrastuksia. Kainuussa otetaan huomioon moniosaaminen kuntien välillä. Tavoitteena lisätä yhteistyötä Kainuun kuntien sekä kuntaorganisaation välillä.
 • Koronarajoitustoimien vaikutusten tasoittaminen 2021-2022 (OKM)

  • tavoitteena parantaa lasten ja nuorten kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä sekä tuen toteuttamista
 • Ehkäisevän yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen Sotkamossa 2021-2022 (OKM)

  • Sotkamossa toteutettiin esiselvitys lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisestä. Hankkeen avulla selkeytetään oppilashuollon toimintatapoja ja kehitetään ennaltaehkäisevää yhteisöllistä oppilashuoltoa.