Perusopetuksen hankkeet

Sitouttava kouluyhteisötyö 31.12.2023 saakka (OKM) – yhteishanke Kuusamon kanssa

Sitouttavan kouluyhteisötyön pilottihanke

Tavoitteena on kehittää koulun toimintakulttuuria yhteisöllisempään ja vuorovaikutteisempaan suuntaan sekä tehostaa oppilaan tukemista matalalla kynnyksellä ml. kodit ja verkostot.

Kainuun harrastamisen malli 4, 31.7.2024 saakka (PSAVI) – yhteishanke Kajaanin kanssa

Rubiininkuution ratkaisua

Tavoitteena mahdollistaa nuorille ja lapsille eri harrastuksia. Kainuussa otetaan huomioon moniosaaminen kuntien välillä. Tavoitteena lisätä yhteistyötä Kainuun kuntien sekä kuntaorganisaation välillä.

Koronarajoitustoimien vaikutusten tasoittaminen 2023 – 2024 (OKM)

Koronarajoitustoimien vaikutusten tasoittaminen 2023-2024 (OKM)

Tukiopetuksen, osa-aikaisen erityisopetuksen sekä muun tuen järjestäminen ja oppilaanohjauksen vahvistaminen niille oppilaille, joilla opetuksen järjestäjä arvioi koronaepidemian vaikutusten vuoksi olevan puutteita opetussuunnitelman perusteiden mukaisten osaamistavoitteiden osalta.

TOKI-hanke -tuki, oppiminen, kehittäminen, inkluusio 2022 – 2023 (OPH) -yhteishanke Kajaanin kanssa

Koulutarvikkeet

TOKI -hankkeella pyritään tavoittelemaan inklusiivisen toimintakulttuurin vahvistamista luomalla yhteinen ja yhtenäinen tuen toimintakulttuuri Kainuun esi- ja perusopetukseen.

Eheä alkuopetus 2022 – 2023 (OKM)

Hankkeen tavoitteena on luoda oppilaalle tasa-arvoa tukeva, eheä digitaalinen oppimispolku, joka edistää oppilaan itsetuntemusta, myönteistä minäkuvaa ja vahvistaa oppilaan kykyä toimia taitavana median käyttäjänä.

Koulun kerhotoiminnan kehittäminen XIV 2022 – 2023 (OPH)

Tavoitteena kehittää ja vahvistaa olemassa olevaa kerhotoimintaa. Sotkamon kunta on valittu keväällä 2021 UNICEFin Lapsiystävällinen kunta toimintamalliin. Toimintamallin kautta kunta haluaa kehittää lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteiden tunnistamista, osallisuuden vahvistamista sekä harrastamisen tukemista.

Liikkuva koulu – TARMOKAS -hanke 2022 – 2023 (AVI)

  • Liikkuva -koulu toiminnan entistä vahvempi organisointi uuden koulun rakentamisvaiheessa ja vanhan koulun purkamisaiheessa.
  • oppilaiden osallisuuden edistäminen
  • opetustilojen muokkaaminen

Kainuun yrittäjyyskasvatusstrategia

Yrittäjäkasvatusstragegia

Yrittäjäkasvatusstrategiaa on työstetty osana ESR-rahoitteista YES Kainuu -hanketta. Yrittäjyyskasvatusstrategiatyö on aloitettu kesällä 2019 perehtymällä Kainuun kuntien opetussuunnitelmiin sekä kuntastrategioihin ja Kainuu-ohjelmaan.

 

Ota yhteyttä


Manninen Ville

Kasvatusjohtaja

Esiopetus, päivähoito, varhaiskasvatus, koulutoimisto, perhepäivähoito, palveluseteli