Hallintopalvelut

Hallintopalveluihin kuuluvat keskushallinnon toiminnot, henkilöstöpalvelut, lomitus- ja maaseutupalvelut sekä asuntotoimeen liittyvät tehtävät.
Keskushallinnossa hoidetaan mm. kunnanhallituksen ja -valtuuston esityslistojen ja pöytäkirjojen nähtävänä pito, ilmoitukset ja kuulutukset sekä kokousjärjestelyt.
Hallintopalveluissa hoidetaan myös neuvottelutilojen varaukset.