Keskushallinto

Kunnanhallitus

Kunnanjohtaja
Kunnanviraston päällikkö, kunnan johtaminen ja elinkeinoasiat

Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen

Yleishallinto ja elinkeinoasiat, kunnanvaltuuston ja hallituksen lista-asiat
Kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen

Asiakirjojen kirjaaminen, kunnanjohtajan sihteeri
Toimialasihteeri Mirja Tolonen

Koko kunnan talouteen liittyvät asiat
Talousjohtaja Heidi Pyykkönen

Asiakaspalvelu ja Info (kopiopalvelut)
Toimistosihteeri Sari Sirviö

Keskusarkisto
Arkistoitavat asiakirjat ja muut arkistopalvelut
vs. arkistosihteeri Anna Grip

Keskusvaalilautakunta
Kaikki vaalilain määräämät tehtävät
Keskusvaalilautakunnansihteeri Päivi Huotari

Viestintä ja markkinointi
Kehittämissuunnittelija Heidi Hanhela