Keskushallinto

Kunnan yleisjohtaminen ja elinkeinopolitiikka
kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen

Kunnan yleishallinto, hallintopalveluiden hallinto ja keskitetysti hoidettavat henkilöstöasiat
hallinto- ja henkilöstöjohtaja Riikka Boren

Kunnan talousarvio, tilinpäätös ja talouden seuranta, rahoitusasiat
talousjohtaja Piia Törhönen-Sirviö

Asiakirjojen kirjaaminen, kunnanjohtajan sihteeri
toimialasihteeri Mirja Tolonen

Asiakaspalvelu ja Info (kopiopalvelut)
toimistosihteeri Sari Sirviö

Keskusarkisto
Arkistoitavat asiakirjat ja muut arkistopalvelut
asianhallintasihteeri

Keskusvaalilautakunta
Kaikki vaalilain määräämät tehtävät
keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Huotari

Viestintä
viestintäasiantuntija Heidi Hanhela