Keskushallinto

Kunnanhallitus

Kunnanjohtaja
Kunnanviraston päällikkö, kunnan johtaminen, elinkeino- ja talousasiat

kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen

Yleishallinto ja elinkeinoasiat, kunnanvaltuuston ja hallituksen lista-asiat
kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen

Asiakirjojen kirjaaminen, kunnanjohtajan sihteeri
toimialasihteeri Mirja Tolonen

Asiakaspalvelu ja Info (kopiopalvelut)
toimistosihteeri Sari Sirviö

Keskusarkisto
Arkistoitavat asiakirjat ja muut arkistopalvelut
asianhallintasihteeri Anna Grip

Keskusvaalilautakunta
Kaikki vaalilain määräämät tehtävät
keskusvaalilautakunnan sihteeri Päivi Huotari

Kuntaviestintä
Viestintäsuunnittelija Johanna Colpaert