Kesätyöseteli ja kunnan kesätyöpaikat

Kesätyöseteli ja kesätyöt Sotkamon kunnassa

Sotkamon kunnassa on jo useiden vuosien ajan tuettu nuorten työllistymistä kesäajalle. Kesätyösetelillä edistetään perusopetuksen päättävien nuorten ja toisen asteen 1. vuosikurssin opiskelijoita työllistymään kesäksi. Sotkamon kunnassa on lisäksi erilaisia työtehtäviä kesäksi, joihin haetaan kesätyöntekijöitä.

Sotkamon kunnassa tuetaan nuorten kesätyöhakua ja työllistymismahdollisuuksia. Peruskoulun, ammattikoulun tai lukion ensimmäisen vuoden päättäneet nuoret voivat hakea 250€:n arvoista kesätyöseteliä, joka on tarkoitettu korvaamaan nuoren työllistäneen palkkakustannuksia. Nuoret varaavat kesätyösetelinsä ottamalla yhteyttä sähköpostilla tai Wilma-viestillä nuorisotyön koordinaattori Piia Määttään. Kesätyöpaikan hakemisessa auttaa tieto siitä, että nuori on oikeutettu kesätyöseteliin. Kesätyöseteli on voimassa 1.5.-30.9.2022 välisenä aikana. Nuoren palkannut työnantaja, olipa se sitten yritys tai yksityinen henkilö, hakee kunnalta 250€ korvausta työsuhteen päättymisen jälkeen laskuttamalla kuntaa. Kunnan verkkosivuilta löytyy tarkemmat hakuohjeet kesätyösetelistä.

Sotkamon kunnassa on avoimena myös useita kesätyöpaikkoja nuorille. Työpaikkoja on muun muassa näyttelyn valvojana, puisto- ja liikunta-alueiden kunnossapidossa sekä erilaisissa puhtaanapidon ja päivähoidon tehtävissä. Kesätyöt ovat pituudeltaan kuukauden mittaisia eikä näissä tehtävissä vaadita ammatillista pätevyyttä. Paikkoja haetaan Kuntrarekryssä.

Erilaiset sijaisuudet Sotkamon kunnan eri hallinnonaloilla tulevat hakuun myöhemmin kevättalvella. Nämä sijaisuudet vaativat ammatillista pätevyyttä. Sijaisuudet avautuvat myös Kuntarekryyn haettavaksi.

Lisätietoja
hallinto- ja henkilöstöjohtaja Riikka Boren, riikka.boren@sotkamo.fi, p. 0401986318
nuorisotyön koordinaattori Piia Määttä, piia.maatta@sotkamo.fi, p. 0447502643

Lue lisää Kesätyöt (Sotkamo.fi)