Maastopyöriäilijä talvipyöräreiteillä.

Liikuntaolosuhteiden kannatusmaksu

Tällä sivulla kootaan ne tahot, jotka ovat maksaneet vapaaehtoisen kannatusmaksun ulkoilureittiolosuhteiden ylläpidosta. Kannatusmaksu korvaa majoitusyrityksille aiemmin kohdennetun niin sanotun poolimaksun.
Kannatusmaksun avulla voidaan edistää yhdessä kaikkien alueen matkailijoiden, kuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden henkilöstön olosuhteita, joilla vahvistetaan alueen vetovoimaisuutta.

Sotkamon kunta kiittää kaikkia tähän mennessä mukaan lähteneitä matkailu- ja muita yritystoimijoita sekä yksityishenkilöitä heidän osallistumisestaan kannatusmaksuun. Oli kyseessä sitten yritys, yhdistys tai yksityishenkilö, jokainen panos on arvokas ja merkityksellinen. Yhteistyömme avulla kehitämme Sotkamon ja Vuokatin liikuntaolosuhteita sekä edistämme yhdessä myös alueen elinkeinoelämää.

Mukana olevat tahot ja yksityishenkilöt:

Kannatusmaksu kattaa latujen kunnossapidon lisäksi myös kaikki alueen ulkoilureitit kuten esimerkiksi moottorikelkka- ja maastopyöräreitit.

Tutustu lisää kannatusmaksuun tiedotteestamme ja ole mukana kehittämässä olosuhteita, jotka edistävät Sotkamon ja Vuokatin alueen ulkoiluolosuhteita. 

Lisätietoja

Helenius Harri

Tekninen johtaja, kunnan työsuojelupäällikkö

Kunnan työsuojelupäällikkö

Järvinen Hannu

Puisto- ja liikunta-alueiden päällikkö