Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös

Kuhan alamitan nosto 45cm:iin Oulujärven kalatalousalueella

Päätös