Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös

Esitys Sotkamon järvien yli 35 cm järvitaimenen istutusvajeiden paikkaaminen Sapsokosken elinympäristökunnostuksen suunnittelulla ja toteutuksella.

Päätös