Työllisyydenhoidon kuntakokeilulogo.

Työllisyyden kuntakokeilu

TE-palvelut tiedottaa: Uusi asiakaspalvelumalli

Työnhaun käytännöt muuttuvat 2.5.2022.

Uusi asiakaspalvelumalli koskee niin TE-toimistojen kuin kuntakokeilukuntien asiakkaita.

Lue lisää TE-palvelujen sivuilta.

Kainuun seudun työllisyyden kuntakokeilu

Pääministeri Marinin hallitusohjelmasta johdettu työllisyyden kuntakokeilu käsittää Kainuussa kaikki kunnat Puolankaa lukuun ottamatta. Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti työllisyyden kuntakokeilulla vahvistetaan kuntien roolia työllisyydenhoidossa. Kuntakokeilu toteutetaan ajalla 1.3.2021–30.6.2023. Työllisyyden kuntakokeilusta on myös oma lakinsa.

Kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvat kaikki kokeilukunnissa, myös Sotkamossa, asuvat työttömänä tai työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan sekä kaikki työttömänä tai työvoimapalveluiden piirissä olevat alle 30-vuotiaat työnhakijat ja vieraskieliset ja maahanmuuttajat.

Mitä kuntakokeilu tarkoittaa Sotkamossa?

Työllisyydenhoidon kuntakokeilun tarkoituksena on tarjota nopeaa, henkilökohtaista ja kasvokkain tapahtuvaa palvelua kunnissa jokaiselle kuntakokeilun kohderyhmän asiakkaalle hänen palvelutarpeidensa mukaisesti. Kuntakokeilun asiakaspalveluhenkilöstössä on viisi työllisyysohjaajaa. Lisäksi Kajaanilla ja Sotkamolla on yksi yhteinen työllisyysohjaaja työnantajien tukena. Ohjaajat ottavat asiakkaita vastaan virastotalolla ja Toimintakeskuksessa. Kuntakokeilujen työllisyysohjaajien työote on valmentava ja jalkautuva ja käytettävissä on koko TE-palveluiden palveluvalikoima.

Kuntalaisten kokonaisvaltaista palvelua tehostetaan

Kuntakokeilussa panostetaan asiakkuuden vahvaan alkuun ja asiakkaiden tarpeiden mukaisiin oikea-aikaisiin palveluihin. Kuntakokeilussa tullaan myös noudattamaan niin sanottua ”yhden luukun periaatetta”, jolloin asiakas saa tarvittavan tuen ja ohjauksen omalta työntekijältään eli työllisyysohjaajalta.

Työllisyyden kuntakokeilun kanssa yhteistyössä toimivat mm. Kainuun sote, Kela, oppilaitokset, Toimintakeskus, nuorisotyö, ESR-hankkeet ja kainuulaiset työnantajat.

Lisätietoja Kainuun seudun kuntakokeilusta:
Milla Tikkanen, työllisyyspäällikkö, Kainuun seudun kuntakokeilun koordinaattori
milla.tikkanen@kajaani.fi
044 – 421 4049

Lisätietoja Sotkamon kunnan kuntakokeilusta:
Marjo Leinonen, työllisyysasiantuntija
marjo.leinonen@sotkamo.fi
044 – 750 2480