Lapsia Sotkamon keskuskentällä.

Varhaiskasvatus

Tarjoamme varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta, jossa jokainen lapsi osaa, oppii ja onnistuu.

Toiminta-ajatus

Sotkamo on lapsiperheiden suosima asuinkunta, jossa varhaiskasvatus tukee perheiden ja lasten hyvinvointia ja vastaa lapsen kehitystarpeisiin oikea-aikaisesti. Perheille tarjotaan varhaiskasvatuslain mukaisesti laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Erilaisia varhaiskasvatuspalveluja järjestetään tarvetta vastaavasti itse tuottaen, ostaen tai yksityistä hoitoa tukien. Lapsen kasvua, oppimista ja hyvää elämänlaatua tuetaan yhdessä vanhempien sekä moniammatillisen yhteistyöverkoston kanssa.

Varhaiskasvatuksen keskeiset linjaukset Sotkamossa

 • Lapsen kannalta toteutuvat ennustettavuus ja herkkyys lapsen tarpeille, aikuisten läsnäolo ja käytettävissä oleminen. Laatua turvaavat varhaiskasvatuslain ja -asetuksen mukainen aikuinen-lapsi -suhdeluku, ryhmäkoko ja riittävä henkilöstö ryhmissä. Pysyviä ihmissuhteita vaalitaan aina, kun se on mahdollista. Lasta kannattelee pysyvä, ammattitaitoinen, hyvinvoiva, työtään kehittävä henkilökunta, sekä pitkäjänteinen kehitystyö.
 • Vanhemmuus voimavarana ja kasvatuskumppanuus työmuotona.
 • Yhteys luontoon, liikkumiseen ja maaseutumaiseen elämän rytmiin. Sotkamon tarjoamien mahdollisuuksien käyttäminen varhaiskasvatustyössä ja sen kehittämisessä.
 • Varhaiskasvatussuunnitelmat ovat osa varhaiskasvatuksen laatujärjestelmää.

Sivistystoimen lautakunta on hyväksynyt varhaiskasvatussuunnitelman 11.8.2022 § 86

Lue varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatushakemuksen voit tehdä eAsiointipalvelussa, kun lapsesi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan. Tarkemmat ohjeet saat eAsiointipalvelut -sivulta. 

Kunnalliset varhaiskasvatuspaikat

Varhaiskasvatuksen aloittaminen

 • Kun päätös varhaiskasvatuspaikasta on tehty, vanhempiin otetaan varhaiskasvatuspaikasta yhteyttä ja sovitaan tutustumiskäynneistä
 • Ensimmäisellä kerralla tavataan aikuisten kesken, ja keskustellaan lapsesta Lapsemme -lomaketta apuna käyttäen ja tutustutaan toisiimme sekä varhaiskasvatuspaikkaan.
 • Täydennetään hoitosuunnitelma ja sovitaan seuraavista tutustumiskäynneistä, jolloin lapsi itse pääsee tutustumaan uuteen ympäristöönsä, lapsiryhmään ja tuleviin hoitajiinsa.
 • Lapsella on mahdollisuus osallistua lapsiryhmän mukana yhteen ruokailuun tutustumiskäyntien aikana
 • Enintään 3 tuntia kerrallaan kestävä tutustuminen on maksuton
 • Tutustumiskäyntejä voi olla niin monta, kuin lapsi tarvitsee
 • Lapsemme -lomake = huoltaja täyttää ja ottaa mukaan ensimmäiselle tutustumiskäynnille
 • Palvelusopimus -lomake = varataan hoidontarpeen kuukausittainen tuntimäärä