Varhaiskasvatus

Kesäajan muutokset varhaiskasvatuksessa
Ajalla 25.6. – 31.7.2018 varhaiskasvatuksen toimipisteistä ovat avoinna Tiilikankaan päiväkoti, jossa hoidetaan kaikki em. ajalla varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset sekä Käpymetsän vuoropäiväkoti, jossa hoidetaan kaikki vuorohoitoa tarvitsevat lapset. Varhaiskasvatuksen yhteystiedot 25.6. – 31.7.2018 löytyvät tästä.

Tarjoamme varhaiskasvatuspalveluja ja esiopetusta. Hyvässä varhaiskasvatuksessa jokainen lapsi osaa, oppii ja onnistuu.

Toiminta-ajatus
Sotkamo on lapsiperheiden suosima asuinkunta, jossa varhaiskasvatus tukee perheiden ja lasten hyvinvointia ja vastaa lapsen kehitystarpeisiin oikea-aikaisesti.

Perheille tarjotaan varhaiskasvatuslain mukaisesti laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta. Erilaisia varhaiskasvatuspalveluja järjestetään tarvetta vastaavasti itse tuottaen, ostaen tai yksityistä hoitoa tukien. Lapsen kasvua, oppimista ja hyvää elämänlaatua tuetaan yhdessä vanhempien sekä moniammatillisen yhteistyöverkoston kanssa.

Varhaiskasvatuksen keskeisiä linjauksia Sotkamossa
Lapsen kannalta toteutuvat ennustettavuus ja herkkyys lapsen tarpeille, aikuisten läsnäolo ja käytettävissä oleminen. Laatua turvaavat varhaiskasvatuslain ja -asetuksen mukainen aikuinen-lapsi -suhdeluku, ryhmäkoko ja riittävä henkilöstö ryhmissä. Pysyviä ihmissuhteita vaalitaan aina, kun se on mahdollista. Lasta kannattelee pysyvä, ammattitaitoinen, hyvinvoiva, työtään kehittävä henkilökunta, sekä pitkäjänteinen kehitystyö.

Vanhemmuus voimavarana ja kasvatuskumppanuus työmuotona.

Yhteys luontoon, liikkumiseen ja maaseutumaiseen elämän rytmiin. Sotkamon tarjoamien mahdollisuuksien käyttäminen varhaiskasvatustyössä ja sen kehittämisessä.

Varhaiskasvatussuunnitelmat ovat osa varhaiskasvatuksen laatujärjestelmää.