Mörriäiset

Mörriäisten ryhmässä on 4 -vuotiaita lapsia toimintakaudella 2023 – 2024.

Mörriäisissä lapset saavat leikin ja yhteisten kokemusten kautta tutkia,
oivaltaa ja oppia uutta myönteisessä ja kannustavassa ilmapiirissä.
Toiminta muotoutuu lasten kiinnostuksen kohteista ja toiveista, vastuu
toiminnasta on aina aikuisella. Luottamuksellinen suhde huoltajien ja
ryhmän aikuisten kesken luo pohjan hyvälle yhteistoiminnalle.