Maahiaiset

Maahiaiset ovat 4-5 vuotiaiden touhukas ryhmä. Toiminnassamme painottuu vuorovaikutus, osallisuus, positiivinen pedagogiikka, leikki ja ystävyys. Suunnittelemme monipuolista toimintaa yhdessä lasten kanssa heidän mielenkiinnon kohteistaan ja vahvuuksistaan käsin. Arki on täynnä elämyksiä, kokemuksia sekä tekemisen, oppimisen ja onnistumisen iloa. Yhteistyö vanhempien kanssa on meille tärkeää.