Aluehallintoviraston hakemuksen tiedoksiantokuulutus

Sotkamon kaivos-ja metallituotannon ympäristölupapäätöksen nro 87/2022 lupamääräyksen 97 muuttaminen kosken akkukemikaalitehtaalla muodostuvan rautasakan käsittelyä kasaliuotusprosessissa, Sotkamo

Kuulutus