Aluehallintoviraston päätöksen tiedoksiantokuulutus

Sotkamon kaivoksen metallien ja uraanin talteenottolaitoksen toiminnan muutos, Sotkamo ja Kajaani.

Päätöksen tiedoksiantokuulutus