Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus

Ympäristönsuojelulain 527/2014 62 §:n mukaisen suunnitelman hyväksyminen ja muuttaminen seurannan ja tarkkailun järjestämiseksi ympäristösuojelulain 64 § ja 65 §:n mukaisesti.

Kuulutus