kuvituskuva

Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9. päivänä kesäkuuta 2024 klo 9.00–20.00.

Ennakkoäänestys järjestetään 29.5.-4.6.2024.

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:

1. Kunnanviraston kahvio, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo, seuraavina aukioloaikoina:

ke–pe 29.5–31.5. klo 9.00–17.00, la 1.6. klo 10.00–13.00, su 2.6. klo 11.00–14.00,

ma 3.6. klo 9.00‒17.00 ja ti 4.6. klo 9.00–20.00.  

Äänestyspaikka on esteetön.

2. Tori, Osuuspankin talo, Kainuuntie 22, 88600 Sotkamo, seuraavina aukioloaikoina:

ke–pe 29.5.–31.5. ja ma‒ti 3.6.–4.6. klo 9.00‒14.00.  

Äänestyspaikkaan pääsee pyörätuolilla kaltevuudeltaan 11 % luiskaa käyttäen. Ulko-oven vapaa leveys 730 mm.

3. Vuokatin urheilutalo, Käpykuja 17, 88610 Vuokatti, seuraavina aukioloaikoina:

la 1.6. klo 13.00–16.00 ja su 2.6. klo 10.00–13.00.

Äänestyspaikka on esteetön.

4. Liikkuva ennakkoäänestyspaikka (äänestysbussi) seuraavina aukioloaikoina:

LAUANTAI 1.6.2024

9.00–10.00 Tipasojan kylätalo Tipsakka, Tipasojantie 71
10.30–11.00 Ontojoki, Kuhmontie, kylätaajaman levike
12.00–12.30 Lykintö, Sapsoperäntie, Suonenvaarantien risteys
13.00-13.30 Sapsoperän kylätalo, Sapsoperäntie 107
14.30-15.00 Sumsa, Sumsantie, Lehtolantien risteys

SUNNUNTAI 2.6.2024       

9.00–10.00 Heinis, Petäjävaarantie 11
10.30–11.30 Suovaara, Viertola, Suovaarantie 57
12.00–13.00 Paakki, Paakkitalo, Alatalontie 2
14.00–15.00 Pohjavaara, Pohjavaaran koulu, Pohjavaarantie 155             

MAANANTAI 3.6.2024

9.00–9.30 Juurikkalahti, Ekokympin aluekeräyspiste, Nurmestie 104
10.00–10.30 Maanselkä, Komulanlammentie 2a
11.00–11.30 Vaarankylä, Vesikkotie, Rönkön levike
12.00–12.30 Tuhkakylä, Jormasjärventie 2
13.30–14.00 Tarvaisen kauppa, Laakajärventie 206
15.00–15.30 Kontinjoen koulu, Kontinjoentie 6a

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidontuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään ti 28.5.2024 klo 16.00 mennessä kunnanvirastolle, os. Keskusvaalilautakunta, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo, puh. 08 615 5811.

Määräaika ilmoituksen toimittamiselle on ehdoton.

Vaalipäivän äänestyspaikat Sunnuntaina 9.6.2024 klo 9.00–20.00

001 Akkoniemi                   Sotkamon lukio, Akkoniementie 25, käynti virastotalon puolelta
002 Kirkonkylä                   Tiilikankaan päiväkoti, Tiilikankaantie 1
003 Vuokatti                       Vuokatin urheilutalo, Käpykuja 17
004 Naapurinvaara            Naapurinvaaran koulu, Kotikuja 1b

Sotkamossa 14. toukokuuta 2024

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Risto Virkkunen
puheenjohtaja