Aluehallintoviraston hakemuksen tiedoksiantokuulutus

Jäkäläsuon turvetuotantoalueen jälkihoitosuunnitelma ja ympäristöluvan rauettaminen, Sotkamo

Ilmoitus hakemuskuulutuksesta